התא - סקירה כללית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
התא - סקירה כללית by Mind Map: התא - סקירה כללית

1. מטבוליזם

1.1. יחס בין שטח פנים ונפח

1.1.1. גוף/תא גדול יותר

1.1.1.1. יחס קטן בין שטח פנים לנפח

1.1.1.1.1. יתרון

1.1.1.1.2. חסרון

1.1.2. גוף/תא קטן יותר

1.1.2.1. יחס גדול בין שטח פנים לנפח

1.1.2.1.1. יתרון

1.1.2.1.2. חסרון

1.1.3. דוגמאות מגוף האדם

1.1.3.1. תאים במעיים

1.1.3.2. נאדיות

1.1.3.3. תאי דם אדומים

2. מבנה התא

2.1. הרכב החומרים בתא

2.1.1. חומרים אורגניים

2.1.1.1. הערות

2.1.1.1.1. מקורם לא רק ביצורים חיים

2.1.1.2. הרכב

2.1.1.2.1. חמצן

2.1.1.2.2. מימן

2.1.1.2.3. פחמן

2.1.1.2.4. יסודות נוספים (לפעמים....)

2.1.1.3. דוגמאות

2.1.1.3.1. אבות המזון

2.1.2. חומרים אנאורגניים

2.1.2.1. דוגמאות

2.1.2.1.1. מים

2.1.2.1.2. פחם

2.1.2.1.3. מינרל

3. אברונים

3.1. משותפים לכל התאים

3.1.1. קרום תא בררני

3.1.1.1. תפקידים

3.1.1.1.1. תיחום התא

3.1.1.1.2. וויסות מעבר חומרים

3.1.1.1.3. תקשורת

3.1.1.1.4. זיהוי עצמי

3.1.2. ציטופלסמה

3.1.2.1. נוזל תוך תאי

3.1.3. חומר תורשתי

3.1.3.1. DNA

3.1.4. ריבוזומים

3.2. ייחודיים לסוגי תאים מסויימים

3.2.1. דופן התא

3.2.1.1. הרכב

3.2.1.1.1. תאית

3.2.1.2. תפקידים

3.2.1.2.1. תמיכה מבנית לצמח

3.2.2. כרולופלסט

3.2.3. מיטוכונדריה

3.2.4. גרעין התא

3.3. תוספות מבנה ייחודיות

3.3.1. שוטון

3.3.1.1. תא זרע

3.3.2. אקסונים ודנדריטים

3.3.2.1. תא מערכת העצבים