โครงสร้างของราก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงสร้างของราก by Mind Map: โครงสร้างของราก

1. ระบบราก

1.1. ระบบรากแก้ว

1.1.1. พบในพืชใบเลี้ยงคู่

1.1.2. มีขนาดใหญ่กว่ารากอื่นๆ

1.2. ระบบรากฝอย

1.2.1. พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

1.2.2. พัฒนาจากเซลล์ลำต้นปลายสุด

2. โครงสร้างภายในราก

2.1. epidemis

2.1.1. เรียงตัวชั้นเดียว

2.1.2. ผนังบาง

2.2. cortex

2.2.1. อยู่ถัดจากเอพิเดอร์มิส

2.3. stele

2.3.1. pericycle

2.3.1.1. สร้างรากแขนง

2.3.2. vascular bundle

2.3.2.1. xylem

2.3.2.2. phloem

3. โครงสร้างปลายราก

3.1. root hair

3.1.1. หมวกราก

3.1.2. มีการสร้างทดแทน

3.1.3. ส่วนแรกที่แทงลงในดิน

3.2. Zone of cell division

3.2.1. บริเวณการแบ่งเซลล์

3.2.2. แบ่งตัวแบบmitosis

3.3. Zone of cell elongation

3.3.1. บริเวณเซลล์ยืดตัว

3.3.2. ทำให้เกิดการเจริญขั้นแรก

3.4. Zone of matnurtion

3.4.1. บริเวณที่เจริญเต็มที่

4. ประเภทของราก

4.1. รากแก้ว

4.1.1. เจริญมาจากradicle

4.1.2. รากมีรูปกรวย ปลายเรียว

4.2. รากแขนง

4.2.1. เจริญมาจากpericycle

4.2.2. งอกเอียงลงไปในดิน

4.3. รากวิสามัญ

4.3.1. รากที่ไม่ได้งอกจากradicle

4.3.2. งอกจากโคนต้นหรือกิ่ง