Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

1.1. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

1.1.1. Асистент вчителя – рівноправний член педагогічного колективу закладу, який бере участь у навчально-виховному процесі відповідно до своїх обов’язків.

1.1.1.1. Напрями діяльності асистента вчителя

1.1.1.1.1. Систематичне вивчення можливостей та потреб дитини, оцінювання динаміки її розвитку

1.1.1.1.2. Педагогічно - корекційний супровід дитини з ООП

1.1.1.1.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

1.1.1.1.4. Співпраця асистента вчителя та батьків

1.1.2. Разом працюють над плануванням навчальних занять

1.1.3. Обговорюють та прогнозують очікувані результати

1.1.4. Обговорюють окремі методи, технології навчання та їх результат

1.1.5. Вносять необхідні зміни до планів уроків

1.2. Професійне співробітництво психолога та логопеда

1.2.1. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

1.2.2. Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу)

1.2.3. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

1.2.4. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

1.2.5. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

1.3. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

1.3.1. Участь в розробці індивідуальної програми розвитку дитини

1.3.2. Консультування педагогів

1.3.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

1.4. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

1.4.1. Участь в розробці індивідуальної програми розвитку дитини

1.4.2. Консультування педагогів

1.5. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

1.5.1. Участь в розробці індивідуальної програми розвитку дитини

1.5.2. Консультування педагогів

1.5.3. Інформування вчитедя та асистента вчителя

1.5.3.1. про соціально - психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі

1.5.3.2. про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально - педагогічного супроводу дитини

1.6. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

1.6.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

1.6.2. Складання індивідуальної програми розвитку ( індивідуального навчального плану)

1.6.3. Проведення обстеження дитини

1.6.4. Участь у роботі консультаційно - педагогічної групи

1.6.5. Надання консультативно - методичної допомоги

1.6.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах

2. Професійне співробітництво

2.1. передбачає взаємодію представників однієї або різних професій, які виконують комплекс взаємопов’язаних, технологічно схожих або відмінних робіт. При цьому діяльність кожного учасника підпорядкована загальній меті та пов’язана з діяльністю інших учасників, що вносить суттєві зміни (специфіку) в перебіг його індивідуальної діяльності, а значить, переводить її на якісно інший рівень.

3. Психолого - педагогічний супровід

3.1. це процес , спрямований на попередження, виникнення або усунення у дітей з особливими освітніми потребами дестабілізаційних чинників, формування їхніх адаптивних функцій, забезпечення оптимального розвитку та здобуття ними якісної освіти в умовах навчального закладу

3.2. Корекційно - педагогічний супровід

3.2.1. є складовою психолого - педагогічного супровіду в умовах інклюзивного навчання, забезпечує корекційну спрямованість навчальної діяльності