Основні шляхи еволюції

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основні шляхи еволюції by Mind Map: Основні шляхи еволюції

1. дивергенція

1.1. Утворення різних ознак у споріднених організмів

1.1.1. диференціація виду на самостійній гілки

1.1.1.1. Подібність (спільне- походження)

1.1.1.2. Відмінність( різні адаптації)

2. конвергенція

2.1. Розвиток двох або більше неспорідених груп у близькому напрямі

2.1.1. неспорідені організми потрапляють в однакове середовище

2.1.1.1. Подібність(лише зовнішня)

2.1.1.2. Виникають аналогічні органи

3. паралелізм(паралельний розвиток)

3.1. Процес еволюційного розвитку у близькому напрямі двох або декількох груп, що розійшлись у процесі дивергенції

3.1.1. спільна генна структура груп

3.1.2. схожа мінливість