Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych. by Mind Map: Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych.

Praca

Wstęp

Rozdział 1 Internet jako współczesne źródło wiedzy.

Internet - źródło wiedzy

Aspekty współczesnego nauczyciela

Standarty przygotowania nauczycieli w zakresie TI

Rozdział 2 Portale edukacjne w procesie kształcenia

Definicja portalu internetowego

Definicja portalu edukacyjnego

Budowa portalu edukacyjnego

Zasady korzystania z portalu edukacyjnego

Możliwości i przeznaczenie portalu edukacyjnego

Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań

Wprowadzenie

Przedmiot i cel badań

Zmienne i wskaźniki

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Miejsce i organizacja badań

Charakterystyka badanej grupy

Rozdział 4 Wykorzystanie portali edukacyjnych przez nauczycieli (analiza wyników badań)

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki