Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych. by Mind Map: Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych.

Praca

Wstęp

Rozdział 1 Internet jako współczesne źródło wiedzy.

Internet - źródło wiedzy

Aspekty współczesnego nauczyciela

Standarty przygotowania nauczycieli w zakresie TI

Rozdział 2 Portale edukacjne w procesie kształcenia

Definicja portalu internetowego

Definicja portalu edukacyjnego

Budowa portalu edukacyjnego

Zasady korzystania z portalu edukacyjnego

Możliwości i przeznaczenie portalu edukacyjnego

Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań

Wprowadzenie

Przedmiot i cel badań

Zmienne i wskaźniki

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Miejsce i organizacja badań

Charakterystyka badanej grupy

Rozdział 4 Wykorzystanie portali edukacyjnych przez nauczycieli (analiza wyników badań)

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki