Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych. by Mind Map: Portale edukacyjne - jako źródło wiedzy nauczycieli szkół podstawowych.

1. Praca

1.1. Wstęp

1.2. Rozdział 1 Internet jako współczesne źródło wiedzy.

1.2.1. Internet - źródło wiedzy

1.2.2. Aspekty współczesnego nauczyciela

1.2.3. Standarty przygotowania nauczycieli w zakresie TI

1.3. Rozdział 2 Portale edukacjne w procesie kształcenia

1.3.1. Definicja portalu internetowego

1.3.2. Definicja portalu edukacyjnego

1.3.3. Budowa portalu edukacyjnego

1.3.4. Zasady korzystania z portalu edukacyjnego

1.3.5. Możliwości i przeznaczenie portalu edukacyjnego

1.4. Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań

1.4.1. Wprowadzenie

1.4.2. Przedmiot i cel badań

1.4.3. Zmienne i wskaźniki

1.4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

1.4.5. Miejsce i organizacja badań

1.4.6. Charakterystyka badanej grupy

1.5. Rozdział 4 Wykorzystanie portali edukacyjnych przez nauczycieli (analiza wyników badań)

1.6. Zakończenie

1.7. Bibliografia

1.8. Załączniki