Bab 3 - Tamadun Melayu : Teras Tamadun Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bab 3 - Tamadun Melayu : Teras Tamadun Malaysia by Mind Map: Bab 3 - Tamadun Melayu : Teras Tamadun Malaysia

1. Konsep Melayu

1.1. Alam Melayu

1.1.1. Merentasi Asia Tenggara sehingga sempadan Australia

1.1.2. Merantau

1.1.3. Digelar Melayu Diaspora . Cth : Mleayu Cape (Afrika Selatan)

1.2. Melayu Dalam Perlembagaan Malaysia

1.2.1. Berbahasa Melayu

1.2.2. Mengamalkan adat istiadat Melayu

1.2.3. Beragama Islam

2. Pencapaian Tamadun Melayu

2.1. Persuratan

2.1.1. Persuratan sebelum Islam

2.1.2. Persuratan selepas kedatangan Islam

2.2. Kesenian

2.2.1. Seni tari

2.2.2. Seni muzik

2.2.3. Seni ukur dan khat

2.2.4. Seni bela diri/persilatan

2.2.5. Seni pertukangan

2.2.6. Seni tenun , sulam dan anyaman

2.2.7. Seni kulinari

2.3. Sains dan Teknologi Melayu

2.3.1. Teknologi pertanian

2.3.2. Teknologi alam bina

2.3.3. Teknologi tekstil dan warna

2.3.4. Sains ukuran , timbangan dan sukatan

3. Asas-Asas Tamadun Melayu

3.1. Pembentukan Tamadun Melayu

3.1.1. Lebih kurang 5000 tahun dahulu

3.1.2. Penguasaan teknologi pertanian

3.1.2.1. Tempat tinggal tetap

3.1.2.2. Pertanian tetap

3.1.3. Amalan bermesyuarah

3.1.3.1. Menekankan nilai kesaksamaan

3.1.3.2. Diamalkan masyarakat desa

3.1.4. Masayarakat bangsawan , istana atau sultan bersifat mutlak

3.2. Kemunculan Tamadun Melayu

3.2.1. Penguasaan laluan perdagangan

3.2.1.1. Perlabuhan2 perdagangan jarak jauh

3.2.1.2. Melalui Selat Melaka

3.2.1.3. Dikuasai oleh pemimpin sebuah kerajaan

3.2.2. Nilai dalam ekonomi perdagangan

3.2.2.1. Boleh berinteraksi dengan masyarakat luar

3.2.2.2. Bersifat terbuka

3.2.2.3. Menghormati undang2 tempatan

3.2.2.4. Mengambil kira pandangan orang lain

3.3. Empayar Melayu Sebelum Islam

3.3.1. Pengaruh Hindu-Buddha

3.3.1.1. Penemuan Candi di

3.3.1.1.1. Lembah Bujang

3.3.1.1.2. Borobodur , Jogjakarta

3.3.1.1.3. Angkor Wat , kemboja

3.3.2. Dua empayar Melayu

3.3.2.1. Empayar Funan

3.3.2.2. Empayar Sri Vijaya

3.4. Empayar Melayu Selepas Kedatangan Islam

3.4.1. Dibawa melalui 3 laluan :

3.4.1.1. 1.Melalui perdagangan laut

3.4.1.1.1. Dari Tanah Arab &

3.4.1.1.2. Parsi

3.4.1.2. 2.Melalui perdagangan darat

3.4.1.2.1. Benua kecil India sebelum ke Asia Tenggara

3.4.1.3. 3.Melalui perdagangan darat

3.4.1.3.1. Laluan Sutera ke Tanah Besar China sebelum mengikut laluan laut

4. Pandangan Semesta Tamadun Melayu

4.1. Akidah Islam

4.1.1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T

4.1.2. Mentaati segala yang disuruh dan meninggalkan larangan-Nya

4.1.3. Tuntutan Iman

4.2. Ketaatan Kepada Sultan dan Menghormati Pemimpin

4.2.1. Institusi Beraja

4.2.2. Menjadi budaya orang Melayu

4.2.3. Masyarakat menghormati pemimpin

4.3. Adat Resam

4.3.1. Menjaga adat

4.3.2. Pantang larang dan adat istiadat yang diwarisi

4.3.3. Cth : menyambut kelahiran , perkahwinan dan kematian

4.4. Memuliakan yang Tua

4.4.1. Memberi keutaaman kepada yang lebih tua

4.4.2. Orang yang lebih berusia lebih banyak pengalaman

4.4.3. Pengalaman dipandang penting dalam masyarakat Melayu

4.5. Ikatan Kekeluargaan dan Hubungan Silaturahim

4.5.1. Menggunakan gelaran mengikut pangkat dalam keluarga

4.5.2. Cth : Datuk , nenek , pak cik , mak cik dan sebagainya

4.6. Saling Menghormati

4.6.1. Menghormati dan bersikap rendah diri

4.6.2. Akan dipandang rendah sekiranya tidak membalas penghormatan

4.7. Meraikan Tetamu

4.7.1. Nilai yang penting dalam masyarakat Melayu

4.7.2. Tetamu Ibarat membawa rezeki

4.8. Bertimbang Rasa

4.8.1. Mengutamakan perasaan orang lain

4.9. Bersopan Santun & Berbudi Bahasa

4.9.1. Adab orang Melayu

4.9.2. Menganggap orang beradab sebagai halus budi pekertinya dan sebaliknya bagi orang yang tidak beradab

4.10. Mesyuarah

4.10.1. Salah satu cara mencapai persetujuan

4.10.2. Diberi peluang menyuarakan pendapat

4.11. Gotong Royong

4.11.1. Kepentingan hidup secara berkumpulan

4.11.2. Cth : Kenduri kendara , menanam dan menuai padi , membersihkan rumah ibadat dan membersihkan perkburan