Education for Better Life

Opetussuunnitelma on nyt oppimissuunnitelma.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Education for Better Life by Mind Map: Education for Better Life

1. Innovaatiokompetenssit tutkintojen tavoitteena

2. Miksi Innopeda-OPS?

3. Joustava OPS

3.1. Osaamislähtöinen OPS

3.2. Moduulirakenne OPSissa

3.3. Ympärivuotiset opinnot

3.4. Osaamisen hyväksilukeminen

4. Aktivoivat oppimis- ja opetusmenetelmät

4.1. Digioppiminen

4.1.1. Digiopettajuuden kehittyminen

4.1.2. Digioppimisen kehittyminen

4.1.3. Digioppimisen suunnittelu

4.2. Yhteisopettajuus

4.3. Projektioppiminen

4.3.1. Projektihautomot

4.4. Tiimioppiminen

4.5. Yrittäjyyskiihdyttämö

4.6. Opiskelijan hyvinvointi

4.6.1. Liikkuva opiskelija

5. Monipuolinen, kehittävä arviointi

5.1. e-portfolio

5.1.1. Dependencies

5.1.2. Milestones

6. Työelämälähtöisyys

6.1. Harjoittelu

7. Innopedan taustat

8. Innopeda - Oppimisjatkumo

9. Opintoihin integroitu TKI-toiminta

9.1. Tiedonhankintataidot

9.2. Työn opinnollistaminen

9.3. Uudistuva opinnäytetyö

10. Uudistuva opettajuus

11. Monialaisuus

11.1. Budget

11.1.1. Materials

11.1.2. Personel

11.1.3. Services

11.1.4. Duration

11.2. Delivery Timeline

11.3. Requirements

12. Kansainvälisyys

12.1. Kansainvälistymisstrategia

12.2. Supporting Exchange

12.2.1. Included

12.2.2. Included

12.2.3. Excluded

12.3. KV-harjoittelu

12.4. Monikulttuuriset oppimisympäristöt

12.5. Opiskelu englanniksi

13. Yrittäjyys