Education for Better Life

Opetussuunnitelma on nyt oppimissuunnitelma.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Education for Better Life by Mind Map: Education for Better Life

1. Innovaatiokompetenssit tutkintojen tavoitteena

2. Miksi Innopeda-OPS?

3. Opintoihin integroitu TKI-toiminta

3.1. Tiedonhankintataidot

3.2. Työn opinnollistaminen

3.3. Uudistuva opinnäytetyö

4. Joustava OPS

4.1. Osaamislähtöinen OPS

4.2. Moduulirakenne OPSissa

4.3. Ympärivuotiset opinnot

4.4. Osaamisen hyväksilukeminen

5. Aktivoivat oppimis- ja opetusmenetelmät

5.1. Digioppiminen

5.1.1. Digiopettajuuden kehittyminen

5.1.2. Digioppimisen kehittyminen

5.1.3. Digioppimisen suunnittelu

5.2. Yhteisopettajuus

5.3. Projektioppiminen

5.3.1. Projektihautomot

5.4. Tiimioppiminen

5.5. Yrittäjyyskiihdyttämö

5.6. Opiskelijan hyvinvointi

5.6.1. Liikkuva opiskelija

6. Uudistuva opettajuus

7. Kansainvälisyys

7.1. Kansainvälistymisstrategia

7.2. Supporting Exchange

7.2.1. Included

7.2.2. Included

7.2.3. Excluded

7.3. KV-harjoittelu

7.4. Monikulttuuriset oppimisympäristöt

7.5. Opiskelu englanniksi

8. Monialaisuus

8.1. Budget

8.1.1. Materials

8.1.2. Personel

8.1.3. Services

8.1.4. Duration

8.2. Delivery Timeline

8.3. Requirements

9. Monipuolinen, kehittävä arviointi

9.1. e-portfolio

9.1.1. Dependencies

9.1.2. Milestones

10. Työelämälähtöisyys

10.1. Harjoittelu

11. Yrittäjyys

12. Innopedan taustat

13. Innopeda - Oppimisjatkumo