DSU: Brainstorm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DSU: Brainstorm by Mind Map: DSU: Brainstorm

1. Tijs/Sanne

1.1. Open Space Technology (according to the Training)

1.1.1. Rounds

1.1.1.1. 1st round

1.1.1.1.1. Creative

1.1.1.2. 2nd round

1.1.1.2.1. Selecting Ideas from the things that came from the first

1.1.1.3. 3rd Round

1.1.1.3.1. Conceptualising the selected ideas

1.1.1.3.2. Making it possible to implement

1.1.1.3.3. Making it concrete

1.1.2. Thematic Groups

1.1.2.1. x amount

1.1.2.2. tackle themes through each round

2. Tijs

2.1. Kwantiteit

2.2. Veel ideeen verzamelen

2.3. Removing the Block of being Creative

2.4. Droom vs Reality

2.4.1. Droom

2.4.2. Reality

2.5. How you communicate

2.5.1. Taking away blockages

2.6. Anything is possible

2.7. Enjoying the process

2.7.1. Not forcing yourself to think if is

2.8. Brainstorming with others

3. Sanne

3.1. Hoe je mensen in een creative mindset creeert

3.1.1. Alvorens een brainstorm

3.2. Vrijheid creeeren

3.2.1. Verhoudingen in het groep

3.2.2. dominant figuren vs zwakke deelnemers

3.3. Hoe kan je een brainstorm leiden?

3.3.1. Als groepsprocess

3.3.1.1. Waar jij hun zelf begleid als Trainer

3.3.2. Hoe leid je een brainstorm zelf

3.4. Mensen moeten vrij voelen

3.4.1. Zoals een droom

3.5. Berthold Gunster

3.5.1. Boek "Omdenken"

3.5.1.1. De realiteit beschouwen als feiten

3.5.1.2. het loslaten van onze ideal beeld van de realiteit

3.5.1.3. Puzzelen met de feiten

3.5.1.4. Weg denken van in termen van obstacles en problemen

3.5.1.5. Een probleem wordt gecreered door onze Wil, door hiermee te "juggelen", kunnen we iets daaran aan doen

3.5.1.6. Positieve bekrachtiging

3.5.1.6.1. casus met Leraar en school kinderen

3.6. Atmosphere is very important

3.7. Dan Gilbert

4. Salmaan

4.1. Mindmapping

4.2. Crazy Wild Brainstorms

4.2.1. using Post its

4.3. Using Visual Imagery

4.3.1. Closing ones eyes and seeing all the possibilities

4.4. Taking away limitations

4.5. Lateral thinking: Eduard de Bono

4.6. TED/TEDx

4.6.1. Sir Ken Robinson

5. Session

5.1. Teaching how to brainstorm

5.2. Begleiden van een Brainstorm

5.3. Methodologies

5.3.1. Ideas Cafe

5.3.2. World Cafe

5.3.3. OST

5.3.4. Mindblitz

5.3.4.1. Unblocking the mind

5.3.4.2. how

5.3.4.2.1. 1 person moving

5.3.4.2.2. 1 person sending calculations

5.3.4.2.3. 1 person asking personal questions

5.4. Questions

5.4.1. Get into the frame of mind of the participants

5.4.2. How do you create Spontanaity

5.5. Draw an Alien

5.6. Creating Awareness

5.7. Open