Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły by Mind Map: Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

1. Zabawki w historii nauczania i wychowania

2. Metodologia badań

3. Rola zabawki w rozwoju dziecka

3.1. Spontanczne formy zabawy

3.2. Zabawy celowe i dydakyczne

3.3. Zabawka w diagnozie i terapii

4. Zabawka jako czynnik stymulacji rozwoju dziecka

4.1. Rozwój fizyczny

4.2. Rozwój poznawczy

4.3. Rozwój emocjonalny

5. Zabawka jako środek dydaktyczny w przygotowaniu dziecka do szkoły