Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły by Mind Map: Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Zabawka jako środek dydaktyczny w przygotowaniu dziecka do szkoły

Zabawki w historii nauczania i wychowania

Rola zabawki w rozwoju dziecka

Spontanczne formy zabawy

Zabawy celowe i dydakyczne

Zabawka w diagnozie i terapii

Zabawka jako czynnik stymulacji rozwoju dziecka

Rozwój fizyczny

Rozwój poznawczy

Rozwój emocjonalny

Metodologia badań