Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły by Mind Map: Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zabawka dziecięca w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Zabawka jako środek dydaktyczny w przygotowaniu dziecka do szkoły

Zabawki w historii nauczania i wychowania

Rola zabawki w rozwoju dziecka

Spontanczne formy zabawy

Zabawy celowe i dydakyczne

Zabawka w diagnozie i terapii

Zabawka jako czynnik stymulacji rozwoju dziecka

Rozwój fizyczny

Rozwój poznawczy

Rozwój emocjonalny

Metodologia badań