Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HR 2018 by Mind Map: HR 2018

1. Distribuční kanály

1.1. ebook - úvod do problematiky

1.2. vstupní školení ( free ) - úvod do problematiky

2. Problémy

2.1. HR nábor - chybí kapacity

2.1.1. Revize hlavního webu

2.1.2. HR web

2.2. eployer brandig ( vnímaní značky uvnitř firmy ), každý to vnímá jinak

2.2.1. Proaktivní tým

2.2.2. Školení - Tématické okruhy

2.3. komunikace na sociálních sítích je nekoncepční - směrem ven

2.3.1. Školení - LinkedIn, Facebook, Instagram

3. Schéma webu

3.1. Problém

3.1.1. Popis příčin problém

3.1.1.1. Ukázky řešení na příkladech

3.1.1.1.1. Produkty ( naše řešení )

4. Backend produkty

4.1. Problémy

4.1.1. Nízký zájem o konkrétní produkt

4.1.1.1. Produktový web

4.1.1.2. Kampaň na soc. sítích

4.1.2. Nízké povědomí o činnosti firmy

4.1.2.1. Multimediální obsah

4.1.2.2. PR články

5. Ideální cílovka

5.1. nutno určit kritéria