Sectoren in de economie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sectoren in de economie by Mind Map: Sectoren in de economie

1. Sectoren:

1.1. Primaire sector

1.1.1. Voorbeelden

1.1.1.1. Veeteelt

1.1.1.2. Winnen van delfstoffen

1.1.1.3. Bosbouw

1.1.1.4. Visserij

1.1.1.5. Argrarische sector (land- en tuinbouw)

1.1.2. Belangerijke begrippen

1.1.2.1. Grondstoffen: Natuurlijke materialen die de basis vormen van een product

1.1.2.2. Delfstoffen: Stoffen die met een economische waarde uit de grond worden gehaald

1.1.2.3. Duurzame productie: Productie die bij voortzetting ook in de toekomst rendabel is en geen problemen opleveren voor het milieu

1.2. Secundaire sector

1.2.1. Voorbeelden

1.2.1.1. Fabrieken die levensmiddelen produceren

1.2.1.2. Aardag- en oliewinning

1.2.1.3. Bouwbedrijven

1.3. Tertiaire sector

1.3.1. Voorbeelden

1.3.1.1. Loodgieters

1.3.1.2. Adviesbureaus

1.3.1.3. Handelsbedrijven

1.3.1.4. Banken

1.3.1.5. Transportbedrijven

1.3.1.6. Verzekeringsmaatschappijen

1.3.1.7. Advocaten

1.4. Quartaire sector

1.4.1. Voorbeelden

1.4.1.1. Ziekenhuizen

1.4.1.2. Brandweer

1.4.1.3. Politie

1.4.1.4. Defensie

1.4.2. Tip!

1.4.2.1. In deze sector streven bedrijven niet naar winst en bedrijven krijgen hun salaris, geld en andere financiën van de overheid

1.4.2.1.1. 2 Soorten overheidsinstellingen