Krijimi i web faqeve permes magjistarit (wizard)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krijimi i web faqeve permes magjistarit (wizard) by Mind Map: Krijimi i web faqeve permes magjistarit (wizard)

1. Ku magjistari e udheheq perdoruesin per faza te ndryshme te krijimit te web faqeve

2. Nje i tille eshte form page wizard

3. Form page wizard

4. Krijimi i web faqes përmes magjistarit bëhet duke zgjedhur opsionin File, New pastaj në panelin e punëve zgjedhim More page templates…

5. Per te lehtesuar operacionet e ndryshme qe bejme ne front page perdorim magjistaret

6. 1. I lexojme sqarimett

7. 2. Definojme pytjet dhe fushat qe plotson vizitori

8. 3. Zgjedhim tipin e te dhenave ndryshojme pytjet e parashtruara per vizitor

9. 4. I paracaktojm te dhenat qe do mblidhen

10. 5. I shtojme ndonje pytje ne formular

11. 6. Caktojme menyren e prezantimit

12. 7. Caktojme ku do te mblidhen te dhenat qe do ti plotesoje vizitori plotesojme emrin e fajllit

13. 8. Ne fund "Finish" qe te krijojme web faqen