Krijimi i web faqeve permes magjistarit (wizard)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krijimi i web faqeve permes magjistarit (wizard) by Mind Map: Krijimi i web faqeve permes magjistarit (wizard)

1. Form page wizard

2. Krijimi i web faqes përmes magjistarit bëhet duke zgjedhur opsionin File, New pastaj në panelin e punëve zgjedhim More page templates…

3. 1. I lexojme sqarimett

4. 2. Definojme pytjet dhe fushat qe plotson vizitori

5. 3. Zgjedhim tipin e te dhenave ndryshojme pytjet e parashtruara per vizitor

6. 4. I paracaktojm te dhenat qe do mblidhen

7. 5. I shtojme ndonje pytje ne formular

8. 6. Caktojme menyren e prezantimit

9. 7. Caktojme ku do te mblidhen te dhenat qe do ti plotesoje vizitori plotesojme emrin e fajllit

10. 8. Ne fund "Finish" qe te krijojme web faqen

11. Ku magjistari e udheheq perdoruesin per faza te ndryshme te krijimit te web faqeve

12. Nje i tille eshte form page wizard

13. Per te lehtesuar operacionet e ndryshme qe bejme ne front page perdorim magjistaret