Perdorimi i menyve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Perdorimi i menyve by Mind Map: Perdorimi i menyve

1. Nenmenyja Edit eshte per zhvendosjen kopjimin,ngjitjen,kerkim,zevendsim dhe pozicionim permbajtjes qe behet ne kuader te nje faqjeje,nje site-i dy site-ve

1.1. Funksionimi dhe perdorimi i ksaj menyje eshte trajtuar edhe me pare ne sistemin operativ Windows ne Word dhe Exel.

2. Nenmenyja View perdoret per dukje dhe organizimin qe kan te bejn me web site dhe web faqe si dhe me dukjen dhe organizimin e hapsires punuese

3. Nenmenyja Format sherben per te pacaktuar formatin e elementeve te web faqes.Permes ksaj mund te nderrohet fronti i teksteve, paragrafeve e listave te numruara dhe te panumruara te perdoren n kornizat dh ehijezimet

4. Nenmenyja Tables sherben per te patur qartsimin me te mire te prezantimin e te dhenave,Operacionet munde te startohen nga menyja Draw Table,Isnert,Delete,Split,Merge,SelctPer formatizimin e tabeles perdorien veglat Distribute Rows Evenly,Distribute Colums Evenly dhe AutoFint to Contents.

5. Nenmenyja Data sherben per ta lidhur Web faqen me te dhena qe mund te jene te ndryshme si dhe ofron kryerjen e manipulimeve te ndryshme

6. Nenmenyja Farmes Sherben per te kijuar apo fshire koniza te cilat e ndajn hapsiren e Web Faqes

7. Ne Front Page opsionet e menyse kryejne funksione te jejta si ne opsionet e tjera Ospionet e menyse kryesore kan nenmenyt e veta dhe te gjitha operacionet ne Front Page me menyne kryesore.

8. Per perdorimin e fajllave perdoret nenmenyja File e cila ka opsione qe kan te bejne me web site dhe web faqev.

8.1. Per publikimin e web faqes perdoret Publish Site

8.2. Fajlla me te cilat kemi punur mund te hapen edhe permes Recent files dhe Recent Site

9. Nenmenyja Insert sherben per te futur ne web faqet e sitet elemente te ndryshme duke filluar nga me te thjeshta Insert,Blank dhe me komplekse Picture,Hyperlink,Forms dhe DataBase

10. Nenmenyja Tools Front Page ka integruar disa vegla te cilat jane Add-ins,Options dhe Costumize

10.1. Vegl Accesbility percakton probleme te ndryshme lidhur me web faqe

10.2. Browers Compatibility kontrollon kompatibilitetin e Web sitet ne Internet Browser te ndryshem Vegla Recarcylate sherben per korigjimin e gabimeve qe paraqiten ne hiperlinqe te site-it