Minä aikuisopiskelijana

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minä aikuisopiskelijana by Mind Map: Minä aikuisopiskelijana

1. Perhesuhteet

1.1. Tyttöystävän tuki

1.2. Vanhempien tuki

1.3. Sisarusten tuki

2. Harrastukset

2.1. Fyysinen hyvinvointi

2.1.1. Kuntosali

2.1.2. Lenkkeily

2.1.3. Sulkapallo

2.2. Henkinen hyvinvointi

2.2.1. Hyvä ruoka

2.2.1.1. Nautiskelu

2.2.2. Elokuvat

2.2.2.1. Rentoutuminen

3. Motivaatio

3.1. Pitkä tauko opiskelussa

3.2. Innostus opiskeluun

3.3. Iän tuoma kokemus

4. Opiskelu

4.1. Ajankäyttö

4.2. Opintojen suunnittelu

4.2.1. Lukeminen

4.2.1.1. Virittäytyminen

4.2.1.2. Silmäily

4.2.1.3. Läpiluku

4.2.1.4. Kertaaminen

4.2.2. Muistiinpanojen tekeminen

4.2.3. Esseen kirjoittaminen

4.2.4. Mind map

4.3. Opetusmuodot

4.3.1. Lähiopetus

4.3.2. Etäopetus

4.4. Itsenäinen opiskelu

4.5. Opetus-/oppimismenetelmät

4.5.1. Yhteistoiminnallinen oppiminen

4.5.2. Oppimispäiväkirja

4.5.3. Portfolio

4.5.4. Opintopiirit

4.5.5. Verkko-oppiminen

4.6. Opetussuunnitelma

4.6.1. HOPS

5. Työ

5.1. Työvuorojen vaihto

5.2. Työkavereiden ymmärrys

5.3. AC-tuntien sovitus työviikkoon