Ibn Khaldun

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ibn Khaldun by Mind Map: Ibn Khaldun

1. Umran Hadhari

1.1. Masyarakat yang tinggal di bandar

1.2. Mereka telah melalui proses peradaban

1.3. Berkelakuan lembut dan sopan

1.4. Mencapai kemajuan dalam setiap aspek kehidupan

2. Umran Badawi

2.1. Masyarakat yang tinggal di kampung

2.2. Mereka masih belum melalui proses peradaban

2.3. Tingkah laku dan akhlak mereka masih kasar

2.4. Belum mencapai sebarang kemajuan, masih di takuk lama

3. Beliau melihat dan mentafsir proses peradaban yang dilalui oleh sesebuah masyarakat

4. Proses peradaban di mana keseimbangan rohani, jasmani, intelek dan akhlak diambil kira

5. Memperlihatkan ciri-ciri yang perlu ada pada sesebuah masayarakat yang melalui proses peradaban

6. Proses peradaban melahirkan masyarakat yang berkeupayaan dalam semua aspek serta menunaikan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah