bán hàng online offline-> online Có kiến thức nhưng bị giới hạn hoặc làm theo quán tính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
bán hàng online offline-> online Có kiến thức nhưng bị giới hạn hoặc làm theo quán tính by Mind Map: bán hàng online offline-> online Có kiến thức nhưng bị giới hạn hoặc làm theo quán tính

1. giá cả

1.1. xây dựng giá cho sản phẩm ra sao

1.2. tìm hiểu giá cả trên thị trường như thế nào?

1.3. chính sách triết khấu cho bán sĩ lẽ ra sao

1.4. xây dựng giá so với đối thủ nên cao hay thấp hơn?

2. quảng cáo sao cho hiệu quả, chạy như thế nào

2.1. khi nào cần chạy quảng cáo

2.1.1. Tại sao nghiên cứu thị trường là quan trọng

2.2. nên sử dụng loại quảng cáo gì?

2.3. quảng cáo như thế nào để kích thích mua hàng

3. đội ngũ bán hàng

3.1. chăm sóc khách hàng online như thế nào?

3.2. làm sao để tối ưu hóa chăm sóc khách hàng

3.3. quy trình

3.3.1. giảm thời gian chờ của khách hàng

3.3.2. tiết kiệm thời gian trong kinh doanh

4. sản phẩm

4.1. Xây dựng sản phẩm mới

4.1.1. xây dựng nhãn hàng như thế nào

4.2. tìm sản phẩm ở đâu

4.3. ai sẽ là khách hàng

4.3.1. xây dựng thị trường mới ra sao?

4.3.1.1. nên làm branding hay marketing

4.3.2. ai sẽ là đối tượng khách hàng chính

4.4. tạo giá trị cho sản phẩm

4.4.1. giá trị mang lại cho khách hàng là gì

4.5. khách hàng muốn gì ở sản phẩm này

4.5.1. khác với đối thủ ra sao

4.6. Đặt tên sản phẩm ra sao

5. Xây dựng trang web mạng xã hội để bán hàng

5.1. tìm hiểu hành vi mua hàng của khách hàng

5.2. hướng dẫn cách thiết kế, cuốn hút khách hàng

5.3. có nên sử dụng mạng xã hội để dùng giảm giá không?