PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS by Mind Map: PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS

1. Một số qui định pháp luật

1.1. Mọi người

1.1.1. Phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS

1.1.1.1. Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp

1.1.1.2. Tham gia các hoạt động

1.1.1.2.1. Gia đình

1.1.1.2.2. Cộng đồng

1.1.1.3. Để bảo vệ

1.1.1.3.1. Bản thân

1.1.1.3.2. Gia đình

1.1.1.3.3. Xã hội

1.2. Nghiêm cấm các hành vi

1.2.1. Mua dâm

1.2.2. Bán dâm

1.2.3. Tiêm chích ma túy

1.2.4. Và các hành vi làm lây nhiễm HIV/AIDS khác

1.3. Người nhiễm HIV/AIDS

1.3.1. Có quyền

1.3.1.1. Giữ bí mật

1.3.1.2. Không bị phân biệt đối xử

1.3.1.2.1. Phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây truyền bệnh

1.3.1.2.2. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng

2. Trách nhiệm của công dân

2.1. Biết

2.1.1. Đối với bản thân

2.1.1.1. Tự phòng chống nhiễm HIV/AIDS

2.1.1.2. Giúp người khác phòng chống

2.1.2. Đối với người nhiễm HIV/AIDS

2.1.2.1. Quan tâm

2.1.2.2. Chia sẽ

2.1.2.3. Giúp đỡ

2.1.2.4. Động viên

2.2. Tham gia các hoạt động do trường ,cộng đồng tổ chức

2.2.1. Để phòng chống nhiễm HIV/AIDS

3. Khái Niệm

3.1. HIV

3.1.1. là tên của một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người

3.2. AIDS

3.2.1. Là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV

3.2.1.1. Thể hiện triệu chứng bệnh khác nhau

3.2.1.2. Đe dọa tính mạng con người

4. Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loài người

4.1. Phá hoại hạnh phúc gia đình

4.2. Hủy hoại

4.2.1. Tương lai

4.2.2. Sức khỏe

4.2.2.1. Cướp đi sinh mạng con người

4.2.3. Nòi giống dân tộc

4.3. Ảnh hưởng

4.3.1. Kinh tế

4.3.2. Xã hội

5. Cách biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, nhất là đối với bản thân

5.1. Sống

5.1.1. An toàn

5.1.2. Lành mạnh

5.1.3. Tránh xa tệ nạn xã hội

5.1.3.1. Nhất là đối với

5.1.3.1.1. Ma túy

5.1.3.1.2. Mại dâm

5.2. Không phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AIDS

5.3. Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS

5.3.1. Nhà trường

5.3.2. Cộng đồng