ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

1. รากที่สาม

1.1. การหารากที่สาม

1.1.1. การแยกตัวประกอบ

1.1.2. การใช้เครื่องคำนวณ

1.2. ให้ a แทนจำนวนจริงใด รากที่สาม ของ a คือ จำนวนจริงที่ยกกำลัง 3 แล้วได้ a

2. จำตรรกยะ

2.1. จำนวนตรรกยะ

2.1.1. จำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส้วน

2.1.2. จำนวนเต็ม

2.1.2.1. 1.เต็มลบ

2.1.2.2. 2.เต็มบวก

2.1.2.3. 3.ศูนย์

2.1.3. เศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม

2.1.3.1. หารลงตัว

2.1.3.2. ราก(ถอดรากได้)

2.1.3.3. หาค่าของรากได้

3. จำนวนอตรรกยะ

3.1. จำนวนที่ไม่เขียนแทนด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วน เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ a เรียกว่า จำนวนอตรรกยะ

3.1.1. ิ

3.2. ตัวอย่างของจำนวนอตรรกยะเช่น

3.2.1. 1.23456789..

3.2.2. 3.123562569..

4. รากที่สอง

4.1. ถ้า a เป็นจำนวนจริง รากที่สองของ a มีสองราก คือ รากที่สองที่เป็นบอกแทนด้วยสัญลักษณ์ (ราก๒และรากที่สองที่เป็นลบซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ (ราก) ถ้า a = 0 รากที่สองของ a คือ 0

4.2. การหารากที่สอง

4.2.1. การเเยกตัวประกอบ

4.2.2. ตัวอย่างเช่น ราก 49 = ราก 7 ยกกำลัง 2 = 7

4.2.3. การประมาณ

5. เด็กหญิงศุลีพร บุณจันทร์ เลขที่ 2