Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми by Mind Map: Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми

1. РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ

1.1. Наукові підходи до визначення понять «профілактика», «соціальна профілактика» та «соціально-педагогічна профілактика»

1.2. Соціально-психологічний портрет дитини, що зазнала насильство в сім’ї

1.3. Аналіз змісту форм та методів соціально-педагогічної профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми

2. РОЗДІЛ II. ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ

2.1. Специфіка соціально-педагогічної профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми в громадських об’єднаннях України

2.2. Стан соціально-педагогічної профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми

2.3. Тренінгова програма "Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми" для батьків

3. Вступ

3.1. Актуальність

3.2. Мета: дослідити такий аспект діяльності соціального педагога як соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми та проаналізувати існуючі методи та форми роботи соціального педагога стосовно попередження насильства в сім’ї.

3.3. Завдання: • Окреслити різні наукові підходи до визначення основних понять теми • Проаналізувати зміст форм та методів соціально-педагогічної профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. • Охарактеризувати соціально-психологічний портрет дитини-жертви насильства. • Проаналізувати практичну діяльність неурядових організацій в сфері попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дитиною. • Проаналізувати стан соціально-педагогічної профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. • Розробити тренінгові програму «Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми» для батьків.

4. Список джерел

4.1. Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"

4.2. Запобігання насильству в сім'ї

4.3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ