online tanulási környezet

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
online tanulási környezet by Mind Map: online tanulási környezet

1. szakirodalom

2. New node

3. témakörök

3.1. online tanuló közösségek

3.2. A társas hálózatok intelligenciája

3.3. Kollaboratív tanulás a felnőttoktatásban

3.4. Konstruktivizmus és konnektivizmus

3.4.1. Wikipédia

3.4.2. tanulási elmélet az e-learning területén?

3.5. IKT

3.6. szociálkonstruktivizmus

3.7. csoportos tanulás

3.8. e-learning környezet

4. szakdolgozat

4.1. Szakirodalmi áttekintés:

4.1.1. a vizsgált téma bemutatása, a vonatkozó elméletek, kutatások összefoglalása, a vizsgálandó összefüggések − Hipotézisek.

4.2. empirikus kutatás: a problématerületbe való bevezetés, a vizsgálat, kutatás átfogó célja, a témaválasztás indoklása.

4.3. módszerek

4.4. eredmények következtetések

4.5. összegzés

4.6. mellékletek

5. Get started!

5.1. Use toolbar to add ideas

5.2. Key shortcuts

5.2.1. INS to insert (Windows)

5.2.2. TAB to insert (Mac OS)

5.2.3. ENTER to add siblings

5.2.4. DEL to delete

5.2.5. All key shortcuts

5.3. Drag & Drop and double-click canvas

5.4. Find out more?

5.4.1. Online Help

5.4.2. Use Cases & Templates

5.4.2.1. Personal Todo List

5.4.2.2. Vacation Planning

5.4.2.3. Meeting Minutes

5.4.2.4. Project Plan

5.4.2.5. more...

5.4.3. Tools and Gadgets

5.4.3.1. Offline Mode

5.4.3.2. Geistesblitz Tools

5.4.3.3. Email & SMS Gateways

5.4.3.4. Compare Editions

6. New node

7. New node