Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

online tanulási környezet by Mind Map: online tanulási környezet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

online tanulási környezet

szakirodalom

témakörök

online tanuló közösségek

A társas hálózatok intelligenciája

Kollaboratív tanulás a felnőttoktatásban

Konstruktivizmus és konnektivizmus

Wikipédia

tanulási elmélet az e-learning területén?

IKT

szociálkonstruktivizmus

csoportos tanulás

e-learning környezet

Get started!

Use toolbar to add ideas

Key shortcuts

INS to insert (Windows)

TAB to insert (Mac OS)

ENTER to add siblings

DEL to delete

All key shortcuts

Drag & Drop and double-click canvas

Find out more?

Online Help

Use Cases & Templates, Personal Todo List, Vacation Planning, Meeting Minutes, Project Plan, more...

Tools and Gadgets, Offline Mode, Geistesblitz Tools, Email & SMS Gateways, Compare Editions

szakdolgozat

Szakirodalmi áttekintés:

a vizsgált téma bemutatása, a vonatkozó elméletek, kutatások összefoglalása, a vizsgálandó összefüggések − Hipotézisek.

empirikus kutatás: a problématerületbe való bevezetés, a vizsgálat, kutatás átfogó célja, a témaválasztás indoklása.

módszerek

eredmények következtetések

összegzés

mellékletek

New node

New node

New node