Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nyelviskola by Mind Map: Nyelviskola
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Nyelviskola

Ha felkeltettem kíváncsiságodat látogasd meg a honlapunkat, ahol több információt is megtudhatsz!

Nézd meg a prezinket!

Miért egyszerű?

Az alapnyelvtan 16 egyszerű szabályból áll

Elő- és utó képzőket használva az új szavak létrehozása szinte végtelen

Egy szóból 50-et! Zamenhof az alábbi listával mutatta be az eszperantó nyelv képzési lehetőségeit: 1 – sana – egészséges 2 – sano – egészség 3 – sane – egészségesen 4 – sani – egészségesnek lenni 5 – sanu – légy egészséges 6 – saniga – gyógyító 7 – saneta – kissé egészséges 8 – sanega – makkegészséges 9 – sanigi – gyógyítani 10 – sanigo – gyógyítás 11 – saniĝi – gyógyulni 12 – saneco – egészség 13 – sanulo – egészséges ember 14 – sanulino – egészséges nő 15 – sanigebla – gyógyítható 16 – resanigi – meggyógyítani 17 – resaniĝi – meggyógyulni 18 – sanilo – gyógyszer, gyógyeszköz 19 – sanisto – gyógyász 20 – sanigante – gyógyítva 21 – saniginte – miután meggyógyította 22 – sanigonte – ha majd meggyógyítja 23 – sanigata – gyógyítás alatt álló 24 – sanigita – meggyógyított (például ember) 25 – sanigota – akit majd meggyógyítanak 26 – saniganta – gyógyító (aki most gyógyít) 27 – saniginta – aki korábban gyógyított 28 – sanigonta – aki majd gyógyítani fog 29 – nesana – nem egészséges 30 – malsana – beteg 31 – malsano – betegség 32 – malsane – betegen 33 – malsani – betegnek lenni 34 – malsaniga – ártalmas, betegséget okozó 35 – malsaneta – kissé beteg, gyengélkedő 36 – malsanega – súlyos beteg 37 – malsanigi – beteggé tenni, megbetegíteni 38 – malsaniĝi – megbetegedni 39 – malsaneco – betegség 40 – malsanulo – beteg ember 41 – malsanulino – beteg nő 42 – nesanigebla – gyógyíthatatlan 43 – remalsaniĝi – újra megbetegedni 44 – malsanema – beteges, betegségre hajlamos 45 – malsanemulo – beteges ember 46 – malsanemulino – beteges nő 47 – malsanulejo – kórház 48 – malsanuleja – kórházi 49 – malsanularo – betegek összessége 50 – malsanulido – beteg utódja

Hol tanulható?

Minden iskolatípusban hivatalosan oktatható

Tanfolyamokon is tanulható

Interneten keresztül elsajátítható

A mi iskolánkban megtanulható

Története

A nyelv alapjait Lazar Markovics Zamenhof białystoki születésű, zsidó nemzetiségű, orosz anyanyelvű, varsói szemorvos rakta le. A nyelvtervezetet bemutató tankönyv első kiadására 1887-ben, Varsóban került sor, először oroszul, majd lengyelül, németül, franciául és angolul. A nyelv eredeti neve Lingvo Internacia („nemzetközi nyelv”) volt, de igazán az első tankönyv szerzője álnevéről (Dr. Esperanto – „Dr. Remélő”) vált ismertté. Az eszperantó első vázlata még csak sematikus tervezet volt. A nyelv később, széles körű működése során vált autonómmá.

A leggyorsabban tanulható!

Az eszperantó a leggyorsabban megtanulható élő nyelv! Ugyanazon nyelvi tudásszint eléréséhez más nyelvekhez képest csak 1/4 - 1/5 idő- és energiaráfordítás szükséges. Az eszperantó fonetikus (mindent úgy írunk ahogy ejtünk), ragozás nincs, illetve a minimálisan szükséges mértékű, a nyelvtana logikai alapon épül fel.

Mi az az eszperantó?

Az eszperantó a nemzetektől független, mindenki számára egyenjogú nyelvhasználatot biztosító élő, SEMLEGES nemzetközi nyelv. - Bármilyen jól tanulsz is meg egy idegen nyelvet, az anyanyelvűvel szemben mindig hátrányban lévő, másodrendű leszel! Az eszperantó használata egyenlő esélyeket biztosít, hiszen ez mindenki számára tanult nyelv.  

Francia nyelvvizsgák

Delf

Dalf

TCF

CCIP

vezetői képzés

modulok

szakmai utak

Mercedes gyár

kulturális programok

Partnertalálkozó

módszerek

kiscsoportos oktatás

egyéni oktatás

online oktatás

Eszperantó

Ezen a térképen szeretném egy kicsit az eszperantó nyelvet bemutatni, hátha valakinek kedvet csinálok a tanuláshoz

eLearning

tanár

hallgató

vizsgarendszer

írásbeli

szóbeli

értékelés

FKszolgáltatások

előzetes tudás felmérés

Fogalomtár

Angol

apple - alma  

Spanyol

Német

Francia

Francia nyelvtanfolyam

intenzív

szuperintenzív

félintenzív

normál

hétvégi tanfolyamok

nyelvvizsga felkészítő

Angol nyelvű szolgáltatások

Tolmácsolás

Fordítás

Tanárképzés

A nyelvtanárnak folyamatosan karban kell tartania módszertani ismereteit és nyelvi készségeit, hogy képes legyen a felnőttoktatás legfrissebb kihívásainak megfelelni, tanítványai számára megmaradni a nagybetűs NYELVTANÁRNAK.

tárgyi feltételek

audivizuális eszközök

PC+net

weblap (info,árak,stb)

tankönyvek,tananyag

Külföldi nyelvtanulás

Németország

Anglia

Spanyolország

USA

Mexikó

Ausztria

Ausztrália

Tanároknak továbbképzés

Franciaország

Egyéb szolgáltatások

tolmácsolás

szakfordítás

gyerekek

egyéni

kiscsoportos

nyári tábor

külföldi iskolaév/félév

sítábor

kihelyezett vállalati oktatás

"Idősebbek is elkezdhetik"

Külföldi munka

tanároknak

diákoknak

"Baba-Mama"

Angol nyelvtanfolyam

Üdvözöljük az Andragógusok Nyelviskolájában! Budapest központjában minden nyelvtanulót vár a 2009-ben alakult Andragógusok Nyelviskolája. A nyelviskolát andragógusok egy csoportja alapította azzal a céllal, hogy felnőttek angol nyelvképzését vállalva elősegítse a munkaerő-piacra történő visszatérésüket. A nyelviskolában anyanyelvű tanároktól, illetve angol nyelvterületű országban nyelvtanári diplomát szerzett tanároktól tanulhatnak a jelentkezők. Ennek köszönhetően a hallgatók számár garantált a magas szintű nyelvtanfolyam udvarias, segítőkész kiszolgálással, valamint a precíz és korrekt adminisztráció. Valamennyi nyelvtanfolyam államilag akkreditált, azaz a nyelvi képzések ÁFA-mentesek. A nyelviskola a nyelvi képzések mellett vizsgáztatásra is szakosodott.

Tanfolyamaink

Magánórák

Csoportok

Kihelyezett képzések

E-learning

Német nyelvtanfolyam

személyi feltételek

tárgyi feltételek

vizsgaredszer

vizsga helyszín

dokumentumok

vizsgabizottság

feladatbank

Ingyenes szolgáltatások

szóbeli tréningek

nemzetközi háttérrel

anyanyelvi trénerekkel

"nicole"

Nyári táborok

gyerekeknek

felnőtteknek

Magánórák

csoportosan

egyénileg

párban (2 fő)

Nyelvvizsga felkészítők

szintek szerint

Nyelviskola

személyi feltételek

módszerek

nyelvek

Eszperantó

eLearning

vizsgarendszer

FKszolgáltatások

Fogalomtár

Francia nyelvtanfolyam

üzleti angol

irodai angol

tárgyi feltételek

Külföldi nyelvtanulás

Egyéb szolgáltatások

gyerekek

kihelyezett vállalati oktatás

"Idősebbek is elkezdhetik"

Külföldi munka

"Baba-Mama"