Організація виховного процесу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Організація виховного процесу by Mind Map: Організація виховного процесу

1. Ціннісне ставлення до людей

1.1. моральна активність особистості

1.2. відповідальність за свої вчинки

1.3. толерантність та терпимість до іншого

2. Ціннісне ставлення до природи

2.1. усвідомлення функцій природи

2.2. почуття особистої причетності до збереження природних багатств

3. Ціннісне ставлення до праці

3.1. розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення

4. Ціннісне ставлення до себе

4.1. фізичне "Я"

4.2. психічне "Я"

4.3. соціальне "Я"

5. Ціннісне ставлення до суспільства і держави

5.1. патріотизм

5.2. правосвідомість

5.3. політична культура

6. Ціннісне ставлення до мистецтва

6.1. розвиток широкого спектра почуттів

6.2. ерудиція в галузі мистецтва