Схема аналізу уроку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Схема аналізу уроку by Mind Map: Схема аналізу уроку

1. мета і завдання

1.1. освітня

1.2. виховна

1.3. розвивальна

2. готовність до уроку

2.1. обладнання

2.2. наочні посібники

2.3. ТЗН

2.4. санітарно-гігієнічний стан класу

3. тип і структура уроку

3.1. доцільність вибору

3.2. місце в системі занять

4. зміст уроку

4.1. науковість

4.2. правильність добору матеріалу

4.3. зв*язок з життям

4.4. ключові поняття

4.5. співввідношення

5. методичне забезпечення

5.1. форми та методи

5.2. пізнавальні задачі

5.3. домашнє завдання

6. поведінка учнів

6.1. дисципліна

6.2. активність

6.3. навчально-пізнавальна діяльність

6.4. ставлення до вчителя і одне до одного

7. ділові якості учителя

7.1. готовність до уроку

7.2. наукова підготовка

7.3. педагогічний такт, культура праці, мова

7.4. взаємостосунки з учнями

8. загальні підсумки

8.1. виконання плану

8.2. досягнення мети

8.3. загальна оцінка

8.4. висновки і пропозиції