UREJENOST SLOVENSKE POLITIKE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UREJENOST SLOVENSKE POLITIKE by Mind Map: UREJENOST SLOVENSKE POLITIKE

1. PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

1.1. Borut Pahor

1.2. izvoljen 23. decembra 2012

1.3. 4. predsednik Slovenije

2. PREDSEDNIK VLADE

2.1. Miro Cerar

2.2. izvoljen 18. september 2014

2.3. predsednik 12. vlade

3. PREDSEDNIK USTAVNEGA SODIŠČA

3.1. Miroslav Mozetič

3.1.1. izbran oktobra 2013

3.2. računsko sodišče

3.3. vrhovno sodišče

3.4. lokalna samouprava

4. PRAVNI AKT

4.1. javnopravni

4.1.1. oblikuje državni organ

4.2. zasebno pravni

4.2.1. sprejmejo stranke z soglasjem

5. DRŽAVNI ZBOR

5.1. Milan Brglez

5.2. izvoljen 1. avgusta 2014

5.3. najvišja predstavniška in zakonodajna institucija

5.4. 90 poslancev

6. DRŽAVNI SVET

6.1. Mitja Bervar

6.2. na pozicijo postavljen leta 2012

6.3. 40 članov

6.4. opravljajo svetovalno nalogo

7. LOKALNA SAMOUPRAVA

7.1. 212 občin

7.1.1. uresničujejo jo v občinah in skupnostih

7.1.2. 11 občin ima status mestnih občin

7.1.2.1. Ljublajan

7.1.2.2. Maribor

7.1.2.3. Celje

7.1.2.4. Koper

7.1.2.5. Ptuj

7.1.2.6. Kranj

7.1.2.7. Novo mesto

7.1.2.8. Nova Gorica

7.1.2.9. Murska Sobota

7.1.2.10. Slovenj Gradec

7.1.2.11. Velenje