Keskaegne ühiskonnakorraldus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne ühiskonnakorraldus

1. Rahvas

1.1. Vaimulikkond

1.2. Aadel

1.2.1. Kõrgaadel

1.2.2. Madalaadel

1.3. Talupojad

1.4. Linnakodanike seisus

2. Feodalism

2.1. Feood e. läänimees

2.2. Feood e. lään

2.3. Läänistamine

2.4. Senjöör

2.5. Vasall

3. Feodaalsuhted

3.1. Linnused

3.2. Feodaalne killustatus

4. Majandus

4.1. Naturaalmajandus

4.1.1. Feodalism

5. Valitsemine

5.1. Kuningas

5.1.1. Suurvasallidest nõukogu

5.2. Valitsusaparaat

5.2.1. Mõjukad ülikud

5.3. Sekretärid

5.3.1. Vaimulikud

5.4. Juristid

5.5. Esinduskogud

5.5.1. 1. tüüp saadikuid

5.5.2. 2. tüüp saadikuid