Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fyzika by Mind Map: Fyzika

1. Osobnosti

1.1. Isaac Newton

1.2. Albert Einstein

1.3. Nikola Tesla

1.4. Archimedes

2. Výzkum

2.1. Meteorologické jevy

2.2. Dynamika stratosféra a ozón

2.3. Nanotechnologie

3. Soustava SI

3.1. Délka

3.2. Hmotnost

3.3. Čas

3.4. Elektrický proud

3.5. Termodynamická soustava

3.6. Látkové množství

3.7. Svítivost

4. Objevy

4.1. Parní stroj

4.2. Urychlovač částic

4.3. Střídavý proud

4.4. Magnetismus