Obrábění kovů

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Obrábění kovů by Mind Map: Obrábění kovů

1. základní kovoobráběcí metody

1.1. soustružení

1.2. frézování

1.3. broušení

1.4. vrtání a vyvrtávání

1.5. hoblování a obrážení

2. dokončovací metody obrábění

2.1. leštění

2.2. honování

2.3. lapování

2.4. superfiniš

3. speciální metody obrábění

3.1. chemické obrábění

3.2. elektroerozivní obrábění

3.2.1. elektrochemické obr.

3.2.2. elektrojiskrové obr.

3.2.3. anodomechanické obr.

3.3. obrábění ultrazvukem