ŠTOKAVSKO NARJEČJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŠTOKAVSKO NARJEČJE by Mind Map: ŠTOKAVSKO NARJEČJE

1. GUBLJENJE SAMOGLASNIKA(OVAKO-VAKO).

2. ŠTOKAVSKO NARJEČJE JE NARAŠIRENIJE NARJEČJE U HRVATSKOJ.

3. ŠTOKAVSKO NARJEČJE GOVORI SE I IZVAN NAŠE DRŽAVE.

4. U ODRAZU NA GLAS JATA IMAMO IKAVSKI,JEKAVSKI I MANJE EKAVSKOG GOVORA.

5. GUBLJENJE GLASA H I ZAMJENA GLASA H S GLASOM V (HOĆU-OĆU,KRUH-KRUV).

6. NEDOSLJEDNA JOTACIJA(DJEVOJKA-ĐEVOJKA).

7. U RIJEČNIKU IMA MNOGO TURCIZMA.

8. PONEKAD SE NARODNI ŠTOKAVSKI GOVORI U SKOLNIDBI IMENICA RAZLIKUJU OD STANDARDA(ŽENAMA-ŽENAMI).

9. INFINITIV BEZ ZAVRŠNOG I(NOSITI-NOSIT).

10. GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI JAVLJA SE U KRNJIM OBLICIMA(NARASTAO-NARESTA).