ŠTOKAVSKO NARJEČJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŠTOKAVSKO NARJEČJE by Mind Map: ŠTOKAVSKO NARJEČJE

1. NEDOSLJEDNA JOTACIJA(DJEVOJKA-ĐEVOJKA).

2. U RIJEČNIKU IMA MNOGO TURCIZMA.

3. PONEKAD SE NARODNI ŠTOKAVSKI GOVORI U SKOLNIDBI IMENICA RAZLIKUJU OD STANDARDA(ŽENAMA-ŽENAMI).

4. INFINITIV BEZ ZAVRŠNOG I(NOSITI-NOSIT).

5. GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI JAVLJA SE U KRNJIM OBLICIMA(NARASTAO-NARESTA).

6. GUBLJENJE SAMOGLASNIKA(OVAKO-VAKO).

7. ŠTOKAVSKO NARJEČJE JE NARAŠIRENIJE NARJEČJE U HRVATSKOJ.

8. ŠTOKAVSKO NARJEČJE GOVORI SE I IZVAN NAŠE DRŽAVE.

9. U ODRAZU NA GLAS JATA IMAMO IKAVSKI,JEKAVSKI I MANJE EKAVSKOG GOVORA.

10. GUBLJENJE GLASA H I ZAMJENA GLASA H S GLASOM V (HOĆU-OĆU,KRUH-KRUV).