MECHANIZMY PROCESU SOCJALIZACJI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MECHANIZMY PROCESU SOCJALIZACJI by Mind Map: MECHANIZMY PROCESU SOCJALIZACJI

1. WZMACNIANIE

1.1. System kar i nagród

2. NAŚLADOWANIE

2.1. Zachowania stanowiące odwzorowanie

3. PRZEKAZ SYMBOLICZNY

3.1. Pouczenia słowne i pisemne ze strony innych ludzi