MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN by Mind Map: MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN

1. PERBEZAAN

1.1. BARAT

1.1.1. MAKSUD FALSAFAH

1.1.1.1. MENCINTAI DAN HIKMAH

1.1.2. PANDANGAN TOKOH

1.1.2.1. ARSITOTLE

1.1.2.1.1. FALSAFAH IALAH ILMU KEBENARAN

1.1.2.1.2. KEBENARAN DIPEROLEH SESEORANG YANG MEMPUNYAI ILMU

1.1.3. MATLAMAT

1.1.3.1. MENUMPUKAN PERKARA-PERKARA ASAS

1.1.3.2. MENGAJAR ILMU DAN BUDAYA

1.1.3.3. MENGHASILKAN INDIVIDU YANG BERSEDIA MENGHADAPI PERUBAHAN DALAM KEHIDUPAN

1.1.4. DASAR

1.1.4.1. MELAHIRKAN MANUSIA YANG BERKEMAMPUAN UNTUK MENGHADAPI MASALAH YANG MENGANCAM DIRI

1.2. ISLAM

1.2.1. MAKSUD FALSAFAH

1.2.1.1. HAKIKAT SESUATU (KETUHANAN) YANG BERADA DALAM KEMAMPUAN MANUSIA UNTUK MENDAPATKANNYA

1.2.2. PANDANGAN TOKOH

1.2.2.1. AL KHINDI

1.2.2.1.1. ASPEK FALSAFAH

1.2.3. MATLAMAT

1.2.3.1. MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN POTENSI

1.2.3.1.1. FIZIKAL

1.2.3.1.2. INTELEK

1.2.3.1.3. ROHANI

1.2.3.2. MELAHIRKAN INSAN YANG TAAT KEPADA ALLAH

1.2.3.3. MEMBENTUK, MEMPERKEMBANG INSAN SUPAYA MENJADI MANUSIA

1.2.3.3.1. BERILMU

1.2.3.3.2. BERIMAN

1.2.3.3.3. BERAMAL SOLEH

1.2.3.3.4. BERPERIBADI MULIA

1.2.4. DASAR

1.2.4.1. MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DARI SEGI KEBENDAAN DAN ROHANI

2. PERSAMAAN

2.1. KAEDAH PENDIDIKAN

2.1.1. MENGGALAKKAN BERFIKIRAN SECARA KRITIS