Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Névszók by Mind Map: Névszók

1. Számnév

1.1. tőszámnév

1.1.1. négy

1.1.2. nyolc

1.2. törtszámnév

1.2.1. hatod

1.2.2. tized

1.3. sorszámév

1.3.1. első

1.3.2. tizedik

2. Névmás

2.1. személyes

2.1.1. én

2.1.2. ők

2.2. mutató

2.2.1. ilyen

2.2.2. az

2.3. birtokos

2.3.1. enyém

2.3.2. övék

2.4. visszaható

2.4.1. magát

2.4.2. magadat

2.5. kölcsönös

2.5.1. egymást

2.6. kérdő

2.6.1. mikor?

2.6.2. ki?

3. Főnév

3.1. tulajdonnév

3.1.1. Sára

3.1.2. Eötvös Loránd Tudományegyetem

3.2. köznév

3.2.1. kutya

3.2.2. alma

4. Melléknév

4.1. alapfokú

4.1.1. okos

4.1.2. esélyes

4.2. középfokú

4.2.1. szebb

4.2.2. idősebb

4.3. felsőfokú

4.3.1. legjobb

4.3.2. legügyesebb