Pengurusan Operasi and Kewangan perniagaan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pengurusan Operasi and Kewangan perniagaan by Mind Map: Pengurusan Operasi and Kewangan perniagaan

1. Pengurusan Pembiayaan

1.1. Jenis dan Sumber Pembiayaan

1.1.1. Sebagai alat yang digunakan dalam menampung modal atau operasi harian syarikat

1.1.2. Bersifat jangka pendek, panjang atau sederhaha

1.1.3. Boleh didapati daripada dalam ataupun luar syarikat

2. Pengurusan Modal Kerja

2.1. Kepentingan

2.1.1. Modal kerja= Aset Semasa - Liabiliti Semasa

2.2. Faktor menentukan keperluan modal kerja

2.2.1. Volum jualan

2.2.2. Jenis Perniagaan

2.2.3. Tempoh Dana Terikat

2.2.4. Keadaan Ekonomi

2.2.5. Keupayaan Kewangan

3. Pengurusan Kredit

3.1. Kawalan

3.1.1. Peka terhadap perubahan dala risiko

3.1.2. Peka terhadap kepada permintaan pelanggan

3.2. Penilaian

3.2.1. Mengumpul maklumat tentang pelanggan

3.2.2. Kenalpasti risiko dengan permintaan pelanggan adalah terkawal

3.3. Kutipan Semula Hutang

3.3.1. Dapat meningkatkan aliran tunai perniagaan

3.3.2. Dapat mengurangkan kos

3.3.3. Meningkatkan Kecekapan dalam kutipan hutang

4. Pengurusan Inventori

4.1. Jenis Inventori

4.1.1. Bahan Mentah

4.1.2. Kerja Dalam Proses

4.1.3. Barangan Siap

4.2. Inventori

4.2.1. Terimaan

4.2.2. Simpanan

4.2.3. Pengurangan

5. Pengurusan Operasi

5.1. Proses Transformasi = input + Output

5.1.1. Perkhidmatan

5.1.2. Pembuatan

5.2. Proses Pengeluaran

5.2.1. Evolusi Pengurusan Pengeluran

5.2.2. Perancangan Operasi

5.2.2.1. Perancangan Strategik Operasi

5.2.2.2. Perancangan Operasi Taktikal

5.2.3. Jenis Pengeluaran

5.2.3.1. Tempahan

5.2.3.2. Besar-besaran

5.2.3.3. Berkelompok

5.2.4. Pengurusan Kualiti

5.2.4.1. Kawalan Kualiti

5.2.4.2. Kawalan proses statistik

5.2.4.3. Pemeriksaan

5.2.5. Pengurusan Inventori

5.2.5.1. Perancangan Keperluan Bahan

5.2.5.2. Perancangan Sumber Bahan

5.2.5.3. "Just In Time" (J.I.T)

5.2.5.4. Model Kuantiti Pesanan Ekonomi

5.2.5.5. Sistem Analisis ABC

6. Pengurusan Kewangan

6.1. Nilai Ekuiti Bersih= Modal + Untung/Rugi

6.2. Peranan Pengurus Kewanga

6.2.1. Mengenalpasti keperluan kewangan

6.2.2. Mendapatkan sumber-sumber pembiayaan

6.2.3. Mengagihkan sumber-sumber kewangan

6.2.4. Mewujudkan sistem kawalan

6.2.5. Melaporkan prestasi kewangan syarikat

6.3. Isu Perancangan Kewangan

6.3.1. Tidak mempunyai masa untuk merancang

6.3.2. Kewangan yang tidak mencukupi

6.3.3. Tidak mahir dalam perancangan kewangan syarikat dalam jangka masa panjang

7. Pengurusan Tunai

7.1. Kitaran Tunai

7.2. Sebab-sebab Pemegangan Tunai

7.2.1. Motif urusniaga

7.2.2. Motif Keselamatan/Masa Depan

7.2.3. Motif Spekulasi

7.3. Pengurusan Tunai

7.3.1. Merancang keperluan tunai

7.3.2. Mengurus aliran tunai

7.3.3. mengawal tunai