Rahvusvahelised ettevõtted

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rahvusvahelised ettevõtted by Mind Map: Rahvusvahelised ettevõtted

1. Rahvusvaheliste ettevõtete toodangus on eristatud kolm suuremat gruppi, mida kontrollivad korporatsioonid: -kõrgtehnoloogia; -suuremahulised tarbekaubad; -ja brändi-tarbekaubad.

2. Rahvusvahelised ettevõtted mängivad maailmamajanduses tähtsat rolli läbi majandusliku globaliseerumise protsessi. Teisisõnu suureneb riikide majanduste vastastiksõltuvus läbi piiridevaheliste kaupade, kapitali, teenuste ja tehnoloogia transpordi.

3. Destinations

4. Rahvusvaheline ettevõte ehk hargmaine ettevõte on ettevõte (ehk korporatsioon) või kontsern, mis tegutseb rohkem kui ühes riigis.

5. Rahvusvahelised firmad annavad kohalikele inimestele tööd.