SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. POLITIK

1.1. Perkenalkan sistem pemerintahan menentang kezaliman dan prinsip keadilan

2. ILMU PENGETAHUAN

2.1. Islam menggalakkan manusia menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan, bukan sekadar ilmu tradisi tetapi juga ilmu moden bagi pembangunan tamadun islam yang unggul

3. KESENIAN

3.1. Melahirkan kesenian yang pelbagai termasuk seni bahasa dan tulisan, sastera, seni bina, seni muzik dan lagu serta seni ukir

4. AKIDAH

4.1. Islam membebaskan manusia dari sebarang bentuk perhambaan dan penyembahan selain Allah SWT

5. SOSIAL

5.1. Memperkenalkan prinsip keadilan, persamaan, kehormatan dan kemuliaan insan dalam aspek sosial

6. EKONOMI

6.1. Sistem ekonomi berteraskan keadilan, mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan