Zdefiniowanie metod wychowania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zdefiniowanie metod wychowania by Mind Map: Zdefiniowanie metod wychowania

1. Geneza pojęcia "metoda wychowania"

1.1. Metoda – gr. methodos – droga, sposób postępowania.

1.2. Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym.

1.3. Metoda wychowania – świadomy i konsekwentny sposób postępowania wychowawczego, stosowany z zamiarem uzyskania konkretnych celów.

2. Klasyfikacja metod wychowania

2.1. Metody Konarzewskiego

2.1.1. Metody oddziaływania grupowego

2.1.1.1. Metoda organizowania działalności zespołowej

2.1.1.2. Metoda organizowania działalności samorządnej

2.1.1.3. Metoda współudziału uczniów w organizowaniu lekcji

2.1.2. Metody oddziaływania indywidualnego

2.1.2.1. Metoda modelowania

2.1.2.2. Metoda zadaniowa

2.1.2.3. Metoda perswadowania

2.1.2.4. Metody nagradzania i karania

2.1.3. Metody strukturalne

2.1.4. Metody sytuacyjne

2.2. Metody Muszyńskiego

2.2.1. Metody wpływu osobistego

2.2.2. Metody wpływu sytuacyjnego

2.2.3. Metody wpływu społecznego

2.2.4. Metody kierowania samowychowaniem

2.3. Metody Górniewicz, Krawczyk

2.3.1. Metody wpływu bezpośredniego

2.3.2. Metody wpływu pośredniego

3. Wyjaśnienie pojęcia "metoda wychowania"

3.1. to ogół regularnie stosowanych, powtarzalnych czynności, zmierzających do osiągnięcia założonych celów.

3.2. to świadome, konsekwentne i systematyczne postępowanie wychowawcze.