Wychowanie umysłowe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wychowanie umysłowe by Mind Map: Wychowanie umysłowe

1. Szkoła tradycyjna

1.1. ład i porządek na zajęcia

1.2. istotna rola nauczyciela

1.3. podporządkowanie ucznia

2. Szkoła aktywna

2.1. nieład na zajęciach

2.1.1. brak organizacji pracy uczniów

3. Uatrakcyjnienie lekcji

3.1. aranżowanie dyskusji

3.1.1. nauka samodzielności i krytycyzmu w myśleniu