Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne
ühiskonnakorraldus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Keskaegne ühiskonnakorraldus

Seisused

vaimulikkond

kõigi eest jumala teenimine

aadel

kaistmine ja valitsemine

kõrgaadel

madalaadel

talupojad

kõikide toitjad

linnakodanike seisus linnades

Majandus

Naturaalmajandus

kõik eluksvajalik tehakse ise ja tarvitatakse koha peal

sõjameestele rahas palka maksta ei olnud võimalik, tekkis feodalism

Feodalism

feood e lään

maatükk, mille kuningas ära annab

läänistamine

maatüki ära andmine

senjöör

maatüki äraandja

vasall

maatüki saaja

Valitsemine

kuningas

suurvasallidest nõukogu, andis soovitusi paljudes küsimustes

valitsusaparaat

mõjukad ülikud

juristid

vaimulikud, sekretärid

esinduskogud