Keskaegne ühiskonnakorraldus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne ühiskonnakorraldus

1. Majandus

1.1. Naturaalmajandus

1.1.1. kõik eluksvajalik tehakse ise ja tarvitatakse koha peal

1.1.2. sõjameestele rahas palka maksta ei olnud võimalik, tekkis feodalism

2. Valitsemine

2.1. kuningas

2.1.1. suurvasallidest nõukogu

2.1.1.1. andis soovitusi paljudes küsimustes

2.2. valitsusaparaat

2.2.1. mõjukad ülikud

2.2.2. juristid

2.2.3. vaimulikud

2.2.3.1. sekretärid

2.3. esinduskogud

3. Seisused

3.1. vaimulikkond

3.1.1. kõigi eest jumala teenimine

3.2. aadel

3.2.1. kaistmine ja valitsemine

3.2.2. kõrgaadel

3.2.3. madalaadel

3.3. talupojad

3.3.1. kõikide toitjad

3.4. linnakodanike seisus linnades

4. Feodalism

4.1. feood e lään

4.1.1. maatükk, mille kuningas ära annab

4.2. läänistamine

4.2.1. maatüki ära andmine

4.3. senjöör

4.3.1. maatüki äraandja

4.4. vasall

4.4.1. maatüki saaja