Paradygmaty socjologiczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Paradygmaty socjologiczne by Mind Map: Paradygmaty socjologiczne

1. Interakcjonizm symboliczny

1.1. H. Blumer

1.2. G. Mead

1.3. E. Goffmann

2. Funkcjonalizm

2.1. H. Spencer

2.2. A. Comte

3. Teorie konfliktu

3.1. K. Marks

3.2. R. Dahrendorf

4. Teoria wymiany

4.1. G. Homans

4.2. P. Blau