Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

SOCJALIZACJA by Mind Map: SOCJALIZACJA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SOCJALIZACJA

Rodzaje

Pierwotna

Zachodzi w grupie pierwotnej, najczęściej na obszarze rodziny

Wtórna

rozciąga się na dorosłe życie jednostki

Mechanizmy socjalizacyjne

Pełnione role społeczne

Odruchy warunkowe

Kanalizacja

Motywy i aspiracje

Identyfikacja i internalizacja

Cykle socjalizacyjne

Dzieciństwo

Młodość

Wczesna dojrzałość

Wiek średni

Starość

Śmierć

Teorie socjalizacji

Klaus-Jurgen Tilmann

Przedstawia zagadnienia socjalizacji dzieci i młodzieży ujęte z punktu widzenia różnych teorii przede wszystkim psychologicznych pedagogicznych i socjologicznych