Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOCJALIZACJA by Mind Map: SOCJALIZACJA

1. Rodzaje

1.1. Pierwotna

1.1.1. Zachodzi w grupie pierwotnej, najczęściej na obszarze rodziny

1.2. Wtórna

1.2.1. rozciąga się na dorosłe życie jednostki

2. Mechanizmy socjalizacyjne

2.1. Pełnione role społeczne

2.2. Odruchy warunkowe

2.3. Kanalizacja

2.4. Motywy i aspiracje

2.5. Identyfikacja i internalizacja

3. Cykle socjalizacyjne

3.1. Dzieciństwo

3.2. Młodość

3.3. Wczesna dojrzałość

3.4. Wiek średni

3.5. Starość

3.6. Śmierć

4. Teorie socjalizacji

4.1. Klaus-Jurgen Tilmann

4.1.1. Przedstawia zagadnienia socjalizacji dzieci i młodzieży ujęte z punktu widzenia różnych teorii przede wszystkim psychologicznych pedagogicznych i socjologicznych