Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El meu PLE by Mind Map: El meu PLE

1. Fonts d'informació

1.1. blocs

1.2. RSS

1.2.1. Google Reader

1.3. multimèdia

1.3.1. YouTube

1.3.2. Vodpod

1.4. facebook

1.5. cercadors

1.5.1. Google

1.6. Wikipèdia

1.7. Cursets

1.7.1. xtec

1.7.2. Espiral

1.8. Companys professió

2. Publicació

2.1. SlideSchare

2.2. Google Docs

2.3. Scribd

2.4. Calameo

2.5. Bloc professor

2.6. Wiki seminari

2.7. Wili matèria grec

2.8. Moodle del centre

2.9. Mapes mental / conceptuals

2.9.1. Cmap Tools

2.9.1.1. Espiral

2.9.2. Xmind

2.9.3. Mindmeister

2.10. twitter