Osztályfőnök

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osztályfőnök by Mind Map: Osztályfőnök

1. egyre kevesebb

2. Helye a mai iskolában

2.1. 150 éves múlt

2.1.1. törődés, gondozás

2.1.2. ügyvivői feladatok

2.2. Erősen kopik

2.2.1. heti 1 óra

2.2.2. elszemélytelenedés

2.3. Szerep

2.3.1. foglalkozik vele

2.3.1.1. helyi tanterv

2.3.1.2. pedagógiai program

2.3.1.3. SZMSZ

2.3.2. tantárgyi programok

2.3.3. osztályfőnöki munkaterv

2.4. Osztályfőnöki óra

2.4.1. heti 1

2.4.2. megnevezés megmaradt

2.5. Munkaközösség

2.5.1. rendszeres ülésezés

2.5.2. általános kérdések

2.6. Kapcsolat

2.6.1. más pedagógusokkal

2.6.2. alkalomszerű

2.6.3. hierarchia

3. Osztálya

3.1. Kötődés

3.1.1. csökkent

3.1.2. távolságtartás

3.1.3. személyesség hiánya

3.2. Konfliktusok

3.2.1. magatartási problémák

3.2.2. durvaság

3.2.3. szülőkkel

3.2.4. szakember

3.2.4.1. iskolapszichológus

3.2.4.2. szociális szakember

3.3. Pozitív vélemények

3.3.1. igazságosság

3.3.2. ösztönzés

3.3.3. segítségnyújtás

3.3.4. törődés a tanuló személyiségével

3.3.5. csökken az egyre idősebb gyerekeknél

3.4. Közösségi nevelés

3.4.1. 80-as évek óta elhalványult

3.4.2. nincs iskolán kívül együttlét

3.5. Osztálytársak

3.5.1. egyre rosszabb viszony az idővel

3.5.2. pozitív vélemények

3.5.2.1. szívesen vannak együtt

3.5.2.2. kedvesség, segítőkészség

3.5.2.3. elfogadás

4. Szerepértelmezés

4.1. Személyre szóló foglalkozás

4.1.1. gyerek megismerése

4.1.2. iskolai biztonság

4.1.3. közösség fejlődése

4.1.4. többletfelelősség

4.1.5. segítségnyújtás

4.2. Pedagógustípusok tevékenységei

4.2.1. Személyesség, közösségvállalás

4.2.1.1. iskolán kívüli magatartás

4.2.1.2. jelenben való eligazodás

4.2.1.3. leginkább általános iskolában

4.2.1.4. leginkább 30 év feletti pedagógus

4.2.2. Közvetítés, békéltetés, konfliktuskezelés

4.2.2.1. diákok között

4.2.2.2. szaktanárok között

4.2.2.3. ritkán diákok és szaktanárok között

4.2.2.4. ritkán diákok és család között

4.2.2.5. férfiak inkább hajlandóak

4.2.3. Többletfelelősség

4.2.3.1. leginkább 30 év feletti pedagógus

4.2.3.2. 30 év alatti pedagógus

4.2.3.2.1. pragmatikus

4.2.3.2.2. átalakulás érzékelése

4.2.3.2.3. új elemek megjelenése

4.2.4. Sajátos osztályfőnöki feladatok

4.2.4.1. diákjogok érvényesítése

4.2.4.2. órán túli együttlét

4.2.4.3. jelenben való eligazodás

4.2.4.4. stabilitás biztosítása

5. Szakmai állásfoglalás

5.1. Aktuális helyzet

5.1.1. bizonytalan szerep

5.1.2. csökkent presztízs

5.1.3. elbizonytalanodás

5.1.3.1. egzisztenciális

5.1.3.2. szakmai

5.2. Fejlesztés

5.2.1. órakeret megemelése

5.2.2. továbbképzések

5.2.3. szakmai testület

5.2.3.1. Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete

5.2.3.2. elméleti kérdések, kutatási eredmények

5.2.3.3. véleményez, értékel szakmai programokat

5.2.3.4. konzultáció

5.2.3.5. konferenciák

5.2.3.6. együttműködés

5.2.3.6.1. továbbképzés intézményei

5.2.3.6.2. civil szervezetek