DEFINISI TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DEFINISI TAMADUN by Mind Map: DEFINISI TAMADUN

1. Arab

1.1. perkataan 'maddana'

1.1.1. membangunkan/memajukan

1.1.2. menduduki sesuatu tempat/bandar

1.1.3. seseorang berkelakuan kebandaran

1.2. madinah bermaksud bandar

2. Latin dan Inggeris

2.1. civilisation (Inggeris)

2.2. civilis (Latin)

2.3. bermaksud sifat kemasyarakatan

2.3.1. positif

2.3.2. berunsur kebandaran

2.3.3. sopan santun

2.3.4. kerakyatan

2.3.5. sivil

2.3.6. sivik

3. Cakupan

3.1. bermaksud kemajuan

3.1.1. intelektual

3.1.2. kebudayaan

3.1.3. kebendaan

3.1.4. tingkah laku

4. Istilah lain

4.1. Umran

4.2. Madaniyyah/Madani

4.2.1. oleh

4.2.1.1. Farid Wajdi

4.2.1.2. Muhammad Abduh

4.2.2. istilah Madani di Malaysia

4.2.2.1. masyarakar madani

4.2.2.2. bermaksud masyarakat bertamadun

4.3. hadharah

4.3.1. suatu wilayah/bahagian yg menjadi

4.3.1.1. ibu kota

4.3.1.2. bandar

4.3.2. di Malaysia - islam hadhari