Keskaegne ühiskonnakorraldus

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne ühiskonnakorraldus

1. Valitsemine

1.1. Kuningas

1.1.1. Suurvasallidest koosnev nõukogu

1.1.1.1. Kohtu otsused

1.1.1.2. Raha asjad

1.2. Valitsusaparaat

1.2.1. mõjukad ülikud

1.2.1.1. ei olnud vastava haridusega spetsialistid

1.2.2. sekretärid

1.2.2.1. vaimulikud

1.2.3. juristid

1.2.3.1. ei pruukind olla aadlikud

1.2.4. esinduskogud

1.2.4.1. häälte mõjukus oli seisuslik

1.2.4.2. esindusõigus

1.2.4.2.1. tuli ametikohast või tiitlist

1.2.4.2.2. saadud valimisega mõnda organisatsiooni

2. Feodaalsuhted

2.1. tekivad Frangi riigi ja Karl Suure ajal

2.2. Feodaalne killustatus on riigivõim, kus keskvalitsus on nõrk ja riigivõimu teostavad monarhiga vasallisidemetes olevad kohalikud võimukandjad

3. Seisused

3.1. aadlid

3.1.1. kujunes välja seoses feodaalsuhetega

3.2. talupojad

3.2.1. nende ülessanne oli kõikide toitmine

3.3. linnakodanikud

3.4. vaimulikkond

3.4.1. teenisid kõigi eest jumalat

4. Majandus

4.1. naturaalmajandus

4.1.1. keskaja valitsev majandusviis, kus kõik eluks vajalik tehakse ise ja tarbitakse kohapeal

4.2. kauplemissidemed olid minimaalsed

4.3. Naturaalmajanduse tingimustes polnud kuningatel sõjameestele rahas palka maksta võimalik

4.3.1. kuningad hakkavad teenistuse eest maa-alasid andma sõjameestele (koos talupoegadega)

4.3.1.1. feodalism

5. Feodalism

5.1. Feood e läänimees

5.1.1. maasaaja,

5.2. feood e lään

5.2.1. maatükk, mille kuningas ära annab

5.3. läänistamine

5.3.1. maatüki äraandmine

5.4. senjöör

5.4.1. maatüki äraandja

5.5. vasall

5.5.1. maatüki saaja