Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne
ühiskonnakorraldus
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Keskaegne ühiskonnakorraldus

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Seisused

aadlid

kujunes välja seoses feodaalsuhetega

talupojad

nende ülessanne oli kõikide toitmine

linnakodanikud

vaimulikkond

teenisid kõigi eest jumalat

Majandus

naturaalmajandus

keskaja valitsev majandusviis, kus kõik eluks vajalik tehakse ise ja tarbitakse kohapeal

kauplemissidemed olid minimaalsed

Naturaalmajanduse tingimustes polnud kuningatel sõjameestele rahas palka maksta võimalik

kuningad hakkavad teenistuse eest maa-alasid andma sõjameestele (koos talupoegadega), feodalism

Valitsemine

Kuningas

Suurvasallidest koosnev nõukogu, Kohtu otsused, Raha asjad

Valitsusaparaat

mõjukad ülikud, ei olnud vastava haridusega spetsialistid

sekretärid, vaimulikud

juristid, ei pruukind olla aadlikud

esinduskogud, häälte mõjukus oli seisuslik, esindusõigus, tuli ametikohast või tiitlist, saadud valimisega mõnda organisatsiooni

Feodalism

Feood e läänimees

maasaaja,

feood e lään

maatükk, mille kuningas ära annab

läänistamine

maatüki äraandmine

senjöör

maatüki äraandja

vasall

maatüki saaja

Feodaalsuhted

tekivad Frangi riigi ja Karl Suure ajal

Feodaalne killustatus on riigivõim, kus keskvalitsus on nõrk ja riigivõimu teostavad monarhiga vasallisidemetes olevad kohalikud võimukandjad