Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПЕДАГОГІКА by Mind Map: ПЕДАГОГІКА

1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Тема 1. Професійно-педагогічна майстерність та педагогічна творчість вихователя

1.1.1. Семінарське заняття 1. Творчість у реалізації психолого-педагогічних, фахово-методичних та спеціальних умінь вихователя

1.1.2. Практичне заняття 1. Педагогічна творчість у майстерності самопрезентації вихователя дітей дошкільного віку

1.2. Тема 2. Педагогічна техніка як основа педагогічної творчості вихователя

1.2.1. Практичне заняття 2. Взаємозв’язок педагогічної і театральної діяльності

1.3. Самостійна робота 1. Cутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вихователя дітей дошкільного віку

1.4. Модульна контрольна робота 1

2. ЗАЛІК

3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТВОРЧІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

3.1. Тема 4. Культура спілкування вихователя закладу дошкільної освіти

3.1.1. Семінарське заняття 2. Психолого-педагогічні умови творчої взаємодії у педагогічному спілкуванні

3.1.2. Практичне заняття 4. Техніка активного слухання вихователя дітей дошкільного віку

3.2. Тема 5. Педагогічний вплив як основа педагогічної взаємодії

3.2.1. Семінарське заняття 3. Педагогічний такт та педагогічна етика у професійній діяльності вихователя

3.2.2. Практичне заняття 5. Стратегії і прийоми педагогічної взаємодії

3.2.3. Практичне заняття 6. Сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі як основа для творчої взаємодії

3.3. Самостійна робота 2. Творчість вихователя у реалізації педагогічного спілкування

3.4. Модульна контрольна робота 2