Keskaegne ühiskonnakorraldus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne ühiskonnakorraldus

1. Majandus

1.1. Naturaalmajandus

1.1.1. Kõik valmistati kohapeal enda tarbeks

1.2. Sõjameestele anti tasuks maa-alasid

1.2.1. Feodalism

2. Feodalism

2.1. Lään

2.2. Läänimees

2.3. Läänistamine

2.4. Senjöör

2.5. Vasall

3. Seisused

3.1. Talupojad

3.2. Linnakodanikud

3.3. Vaimulikkond

3.4. Aadlid

3.4.1. Kõrgaadel

3.4.2. Madalaadel

4. Feodaalsuhted

4.1. Linnused

4.2. Feodaalne killustatus

5. Valitsemine

5.1. Kuningas

5.1.1. Suurvasallidest nõukogu

5.2. Valitsusaparaat

5.2.1. Juristid

5.2.2. Vaimulikud

5.2.3. Ülikud

5.3. Esinduskogud

5.3.1. Saadikud