Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne
ühiskonnakorraldus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Keskaegne ühiskonnakorraldus

Majandus

Naturaalmajandus

Kõik valmistati kohapeal enda tarbeks

Sõjameestele anti tasuks maa-alasid

Feodalism

Feodalism

Lään

Läänimees

Läänistamine

Senjöör

Vasall

Seisused

Talupojad

Linnakodanikud

Vaimulikkond

Aadlid

Kõrgaadel

Madalaadel

Feodaalsuhted

Linnused

Feodaalne killustatus

Valitsemine

Kuningas

Suurvasallidest nõukogu

Valitsusaparaat

Juristid

Vaimulikud

Ülikud

Esinduskogud

Saadikud