Електричне поле. Напруженість електричного поля.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Електричне поле. Напруженість електричного поля. by Mind Map: Електричне поле. Напруженість електричного поля.

1. Електричне поле

2. Електрон - стабільна елементарна частинка з негативним електричним зарядом. е = - 1, 6 10^-19

3. Закон Кулона Сила взаємодії двох заряджених нерухомих тіл, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями між ними, прямо пропорційна значенням їхніх зарядів і оберенено пропорційна квадрату відстані між ними, та напрямлена вздовж лінії, що сполучає ці тіла.

3.1. Біографія Шарля Кулона

4. К = 9*10^9 Н*м^2/Кл^2

5. Сили, з якими електричне поле діє на заряджені тіла, називаються електричними силами.

6. Дія електричного поля на заряджені тіла є основною характеристикою електромагнітного поля.

6.1. Можна додати відео

7. Напруженість електричного поля

8. Напруженість електричного поля - векторна фізична величина, яка є основною кількісною характеристикою електричного поля. ЇЇ називають силовою характеристикою поля.

9. Повна напруженість поля в точці дорівнює геометричній сумі напруженостей полів, створених у даній точці окремими точковими зарядженими тілами.

10. Силовими лініями поля взаємодіючих тіл називаються криві, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямом вектора напруженості.