ЧАСТИНИ МОВИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЧАСТИНИ МОВИ by Mind Map: ЧАСТИНИ МОВИ

1. Незмінні

1.1. Незмінні службові

1.1.1. Сполучник

1.1.2. Частка

1.1.3. Прийменник

1.2. Вигук

1.3. Незмінні самостійні

1.3.1. Прислівник

2. Змінні

2.1. Змінні самостійні

2.1.1. Іменник

2.1.2. Прик метник

2.1.3. Числівник

2.1.4. Займенник

2.1.5. Дієслово

2.1.5.1. Дієприслівник

2.1.5.2. Дієприкметник

2.1.5.3. Форма на -но (ено), -то