Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Etické aspekty sociálních sítí by Mind Map: Etické aspekty sociálních sítí
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Etické aspekty sociálních sítí

Definice pojmů

Etika

Informační etika

Počítačová etika

Sociální síť

Internetová sociální síť

Historie sociálních síťí

Vznik

prvopočátek

předchůdci

Současnost

České sociální sítě, lide.cz, spoluzaci.cz, libimseti.cz

Zahraniční sociální sítě, facebook.com, twitter.com, myspace.com, linkedln.com

Porovnání českých a zahraničních sítí

Pohled do budoucnosti

pro

proti

Facebook

Historie vzniku

K čemu slouží

Nebezpečí na Facebooku

Konkrétní případy

Etické aspekty ve vztahu k uživatelům