Etické aspekty sociálních sítí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Etické aspekty sociálních sítí by Mind Map: Etické aspekty sociálních sítí

1. Historie sociálních síťí

1.1. Vznik

1.1.1. prvopočátek

1.1.2. předchůdci

1.2. Současnost

1.2.1. České sociální sítě

1.2.1.1. lide.cz

1.2.1.2. spoluzaci.cz

1.2.1.3. libimseti.cz

1.2.2. Zahraniční sociální sítě

1.2.2.1. facebook.com

1.2.2.2. twitter.com

1.2.2.3. myspace.com

1.2.2.4. linkedln.com

1.2.3. Porovnání českých a zahraničních sítí

1.3. Pohled do budoucnosti

1.3.1. pro

1.3.2. proti

2. Definice pojmů

2.1. Etika

2.2. Informační etika

2.2.1. Počítačová etika

2.3. Sociální síť

2.4. Internetová sociální síť

3. Facebook

3.1. Historie vzniku

3.2. K čemu slouží

3.3. Nebezpečí na Facebooku

3.4. Konkrétní případy

3.5. Etické aspekty ve vztahu k uživatelům