TEHETSÉGFEJLESZTÉS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEHETSÉGFEJLESZTÉS by Mind Map: TEHETSÉGFEJLESZTÉS

1. A tehetséggondozás szervezeti kerete

1.1. Célok

1.1.1. Az iskolába járó tehetséges gyermekek tehetségét ismerve és arra odafigyelve alakítja pedagógiai munkáját

1.1.2. Jó tanulmányi teljesítmény

1.1.3. Tehetségük felfedezése, fejlesztése

1.1.4. Támogatás

1.2. Programok

1.2.1. Nemzeti Tehetségprogram

1.2.2. MATEHETSZ

1.2.2.1. segíti a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének, ők és mestereik elismerésének

1.2.3. Arany János Tehetségprogram

1.3. Pályázattípusok

1.3.1. Nemzeti Tehetségprogram - 2017. évi pályázatok

1.3.1.1. A hazai tehetséggondozási rendszer külföldön való népszerűsítésének, a külföldi jó gyakorlatok hazai megismertetésének támogatása

1.3.1.2. A Matematikai Tudásközpontok működésének támogatása

1.3.1.3. A tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatása

1.3.1.4. Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása

1.3.1.5. A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása

1.3.1.6. A hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR szakemberek és vezetők képzésének támogatása

1.3.1.7. A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatása

1.3.1.8. A hazai felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek tehetséggondozó programjainak támogatása

1.3.1.9. A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása

1.3.1.10. A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása

1.3.1.11. Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

2. A hazai tehetséggondozás története, főbb állomások

2.1. Pannonhalma, 996. "Első" iskola

2.2. Sárospatak - Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János

2.3. „Iskolakollégiumok” – Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Marosvásárhely, Kolozsvár

2.4. Harsányi István, tehetségvédelem. Hazánkban az intézményesített tehetséggondozó munka a XIX. és XX. Században bontakozott ki.

2.5. XIX-XX. Század: Első korszak 1931-ig (Nagy László haláláig), amásodik korszak (Sárospatak), harmadik Ranschburg Jenő (1979-től),negyedik korszak (1989 évtől) Csermely Péter

3. A tehetséggondozás magyar tudósai, szakemberei

3.1. Harsányi István

3.1.1. tudós, publicista, tanár

3.1.2. magyar tehetségvédelem

3.1.3. Sárospataki Népfőiskolai Mozgalom és a Tehetségkutatás kezdeményezője, szervezője

3.1.4. Magyar Tehetséggondozó Társaság alapításának szorgalmazója

3.1.5. manzárd szoba, Rácz-ház

3.1.5.1. tehetségekből válogatott homogén csoport

3.1.6. új tehetségfogalom

3.1.7. E-faktor

3.1.8. tehetségértéksor

3.1.9. intézményes tehetségvédelem

3.2. Dr. Balogh László

3.2.1. tehetséggondozó

3.2.2. Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke

3.2.3. Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék tanára

3.2.4. Tudományos munkái

3.2.4.1. "Az iskolai tehetségfejlesztés korszerűsítése" (1997)

3.2.4.2. "Tehetségfejlesztési szakértő szakirányú továbbképzés programjának és tananyagának továbbfejlesztése és kiegészítése" (1998-99)

3.2.4.3. "Személyiségtényezők szerepe a tehetség azonosításában, felismerésében" (2002-03)

3.2.4.4. Elméleti kiindulási pontok tehetséggondozó programokhoz

3.2.5. Néhány könyve

3.2.5.1. A matematikai tehetség fejlesztése

3.2.5.2. A tehetséggondozás lehetőségei fizikából

3.2.5.3. Tehetséggondozás a biológiatudományban

3.3. Csermely Péter

3.3.1. Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke (2006)

3.3.2. Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke (2012)

3.3.2.1. a tehetséggondozás összefogása

3.3.3. KutDiák

3.3.3.1. hazai és határon túli magyar középiskolások bekapcsolódása a kutatásokba

3.3.4. "több ezer magyar tehetséggondozó képviselője"

3.3.4.1. Magyar Örökség Könyve

3.4. Czeizel Endre

3.4.1. orvos-genetikus

3.4.1.1. Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása

3.4.1.2. a gyógyszerek fejlődési rendellenességeket okozó kóroki monitor

3.4.1.3. genetikai tanácsadás

3.4.1.4. családtervezési szolgáltatások országos rendszere

3.4.1.5. magzatvédő vitamin (folsav)

3.4.2. tehetséggondozás

3.4.2.1. tehetség-talentum

3.4.2.1.1. jó szerencse - DNS

3.4.2.1.2. családi környezet

3.4.2.1.3. iskoláztatás

3.4.2.1.4. kortársi hatások

3.4.2.1.5. társadalmi lehetőségek

3.4.2.2. 2x4+1 faktoros modell

3.4.2.2.1. alapja: Renzulli-féle háromkörös modell

3.4.2.2.2. általános intellektuális képességek-speciálismentális képességek különválasztása

3.4.2.2.3. kreativitás, motivációs tényezők fontossága

3.4.2.2.4. társadalom közvetlen szerepe

3.4.2.2.5. 9. faktor: sors

3.5. L. Ritók Nóra

3.5.1. Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola

3.5.1.1. Hajdú-Bihar megyei gyermekek művészeti képzése

3.5.1.2. HH, cigány, SNI gyermeke művészeti nevelése

3.5.1.3. integrált oktatás

3.5.1.4. készség- és képességfejlesztés

3.5.1.5. személyiségfejlesztés

3.5.1.6. Biobrikett program

3.5.1.7. Szuno projekt

3.5.2. Igazgyöngy ösztöndíj

3.5.2.1. HHH, ált.isk. 2-7. osztály

3.5.2.2. tanulmányi előmenetel támogatása

3.5.2.3. továbbtanulás elősegítése

3.5.2.4. motiváltság biztosítása

3.5.3. Kiskert Program

3.5.4. Toldi Tanoda

3.5.4.1. HH, HHH roma gyerekek, fiatalok, felnőttek

3.5.4.2. egyénre szabott pedagógiai munka

3.5.4.3. szabadidős tevékenységek

3.5.4.3.1. társasjáték-pedagógia

3.5.4.3.2. Disputa klub

3.6. Ranschburg Jenő

3.6.1. pszichológus, gyermekpszichológus, (költő, író)

3.6.2. tehetségkutatás, tehetségek segítése

3.6.3. "az igazán tehetséges gyerek élete tele van problémákkal, feszültséggel"

3.6.4. "A tehetség soha nem egyenlő a jó teljesítménnyel!"

3.6.5. "gepárd kölyök" hasonlat

3.6.5.1. megfelelő feltételek megteremtése

3.7. Gyarmathy Éva

3.7.1. pszichológus, lélektani- és klinikai szakpszichológus

3.7.2. Diszlexia Központ megalapítója

3.7.3. SNI Tehetségeket Segítő Tanács megalapítója

3.7.4. "Hátrányban az előny" című könyv

3.7.4.1. környezet szerepe a belső erő, önbizalom, attitűdök kialakulásában

3.7.4.2. hátrány

3.7.4.2.1. szülők iskolázottsága

3.7.4.2.2. munkanélküliség

3.7.4.2.3. egyedülálló szülők

3.7.4.2.4. árvaság

3.7.4.2.5. rossz lakáskörülmények

3.7.4.3. HH gyerekek - oktatási fejlesztés szükséges

4. Szakirodalom

4.1. Dr. Balogh László: Iskolai tehetséggondozás

4.2. Dr. Balogh László: Elméleti kiinduló pontok a tehetség-gondozó programokhoz

4.3. Dr. Balogh L., Bolló Cs. J., Dr. Dávid I., Tóth L., Tóth T.: A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

4.4. Polonkai Mária: Gazdagító programpárok jó gyakorlatai

4.5. Polonkai Mária: Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. Gyakorlati megközelítések

4.6. Polonkai Mária: Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

4.7. Czeizel Endre: Sors és tehetség

4.8. Czeizel Endre: Tehetség - talentum - Jó szerencse, semmi más?

4.9. Gyarmathy Éva: A tehetség: fogalma, összetevői, típusai és azonosítása

4.10. Gyarmathy Éva: A tehetség - Háttere és gondozásának gyakorlata

4.11. Dr. Bagdy Emőke, Kövi Zsuzsanna, Mirnics Zsuzsa: A tehetség kibontakozása

5. Készítette: Bogdán Adrienn, Fónyi Noémi

6. Tehetségtípusok

6.1. Logikai-matematikai

6.1.1. Sakkpalota Program

6.2. Nyelvi

6.2.1. Idegen nyelvi Tehetségsegítő Program

6.3. Testi-kinesztetikus

6.3.1. MOL Tehetségtámogató Program Sport

6.4. Térbeli, vizuális

6.4.1. Vizuális nevelés a tehetségcsírák kibontakoztatásáért

6.5. Zenei

6.5.1. Snétberger Program

6.6. Interperszonális

6.6.1. szakkollégiumok

6.7. Intraperszonális

6.7.1. Arany János Tehetséggondozó Program

7. Tehetséggondozási konferenciák

7.1. Budapesti Nemzetközi Tehetség Konferencia http://tehetseg.hu/aktualis/budapesti-nemzetkozi-tehetseg-konferencia

7.2. Tehetségtávlatok - Új kihívások az egyetemi tehetséggondozásban https://pte.hu/tehetseggondozasi_konferencia

7.3. „Kreatív klímával a tehetségekért” http://www.mateh.hu/index.php/konferenciak-meghivoi

7.4. TALENT Konferencia http://www.ohe.hu/talent-konferencia-a-tehetseggondozas-mertekado-programja/

7.5. Budapest Talent Summit - Budapesti Tehetség Konferencia http://www.ujnemzedek.hu/programajanlo/budapest-talent-summit-budapesti-tehetseg-konferencia

7.6. „Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek” http://tehetseg.hu/konferencia/ez-tehetseggondozas-elmelet-es-modszerek

7.7. Jó gyakorlatok a felsőoktatási tehetséggondozásban https://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/tehetseggondozasi-konferencia

7.8. "Tehetséggondozás felsős fokon" http://fit.mcc.hu/2017/pedagoguskonferencia

8. Tehetségfejlesztés alapismeretek

8.1. Intelligencia mérése

8.1.1. intelligencia=komplex képesség --> problémamegoldás

8.1.2. intelligenciavizsgálat jelentése

8.1.2.1. adott személy „értelmessége”

8.1.2.2. intelligencia alapkomponenseinek tudományos feltárása

8.1.3. intelligencia tesztek (IQ teszt)

8.1.3.1. Binet-típusú

8.1.3.1.1. Budapest Binet

8.1.3.1.2. Brunet Lézine teszt

8.1.3.2. Wechsler-típusú

8.1.3.2.1. MAWI, MAWGYI

8.1.3.2.2. WISC-IV.

8.1.3.2.3. WAIS

8.1.3.3. kultúra-és nyelvfüggetlen tesztek (non-verbális)

8.1.3.3.1. Raven-mátrix

8.1.3.3.2. SON

8.1.3.4. Gardner-féle teszt

8.2. Kreativitás

8.2.1. Guilford és Hoepfner

8.2.1.1. gondolkodás folyékonysága

8.2.1.2. gondolkodás rugalmassága

8.2.1.3. eredetiség

8.2.1.4. újrafogalmazás

8.2.1.5. kidolgozás

8.2.1.6. problémaérzékenység

8.2.2. fejlődése (Van Tassel-Baska)

8.2.2.1. belső tényezők

8.2.2.2. külső tényezők

8.2.2.3. elősegítő folyamatok

8.2.2.4. személyes katalizátorok

8.3. Többtényezős modellek

8.3.1. Renzulli-féle triász

8.3.1.1. 3 összetevő

8.3.1.1.1. átlagon felüli általános és/vagy specifikus képesség(ek)

8.3.1.1.2. feladat iránti elkötelezettség

8.3.1.1.3. kreativitás

8.3.1.2. az oktatási lehetőségek és szolgáltatások széles skálájának igénye

8.3.2. Sternberg

8.3.2.1. Ötszögű tehetségelmélete

8.3.2.1.1. tehetségesség kritériumai

8.3.2.2. WICS-modellje

8.3.2.2.1. a tehetségesek tulajdonságainak feltárása

8.3.3. Gardner elmélete

8.3.3.1. hét egymástól független emberi intellektuális képesség - humán intelligenciák (tehetség fajtái)

8.3.3.1.1. logikai-matematikai

8.3.3.1.2. nyelvi

8.3.3.1.3. testi-kinesztetikus

8.3.3.1.4. térbeli

8.3.3.1.5. zenei

8.3.3.1.6. interperszonális

8.3.3.1.7. intraperszonális

8.3.4. Piirto-modell

8.3.4.1. tehetségfajták

8.3.4.1.1. spirituális tehetség

8.3.4.1.2. előadói tehetség

8.3.4.1.3. zenei tehetség

8.3.4.1.4. kézműves tehetség

8.3.4.1.5. kapcsolati tehetség

8.3.4.1.6. kreatív tehetség

8.3.4.1.7. intellektuális tehetség

8.3.4.1.8. verbális tehetség

8.3.4.1.9. sport tehetség

8.3.4.1.10. műértői, kritikai tehetség

8.3.4.1.11. társadalom tudományos tehetség

8.3.5. Mönks

8.3.5.1. tehetség összetevői, előfeltételei

8.3.5.1.1. kivételes képességek

8.3.5.1.2. motiváció

8.3.5.1.3. kreativitás

8.3.5.1.4. társadalmi környezet

8.3.6. Tannenbaum csillaga

8.3.6.1. a tehetség=csillag 5 ágának metszete

8.3.6.1.1. általános képességek

8.3.6.1.2. speciális képességek

8.3.6.1.3. nem intellektuális tényezők (önkép, motiváció, feladat-orientáció, stb.)

8.3.6.1.4. környezeti tényezők

8.3.6.1.5. szerencse

8.3.7. Czeizel Endre

8.3.7.1. 2x4+1 faktoros modell

8.3.7.1.1. általános értelmesség adottság

8.3.7.1.2. specifikus mentális adottságok

8.3.7.1.3. kreativitás adottság

8.3.7.1.4. motivációs adottság

8.3.7.1.5. környezeti tényezők

8.3.7.1.6. +1 faktor: sors