Tehetségfejlesztés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tehetségfejlesztés by Mind Map: Tehetségfejlesztés

1. Könyvek

1.1. Gyarmathy Éva:

1.1.1. Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek.

1.1.2. A tehetség – fogalma, összetevői, típusai, azonosítása.

1.1.3. Diszlexia. Specifikus tanítási zavar.

1.1.4. Atipikus agy és a tehetség.

1.1.5. A tehetséggondozás pszichológiája.

1.2. Dr.Balogh László

1.2.1. A tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai,

1.2.2. Komplex tehetségfejlesztő programok

1.2.3. Útmutató tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz,

1.2.4. ÚTMUTATÓ a külső gyakorlatokhoz,

1.2.5. Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai

1.2.6. Iskolai tehetséggondozás

1.2.7. A tehetség felismerése és fejlesztése (Kézikönyv a tehetséggondozás gyakorlatához)

2. Tehetségfejlesztés alapismertek

2.1. általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb -A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. -Amint a tehetség-összetevők és a fejlődési folyamat előző bemutatása már jelezte, sok buktatója van a tehetséggondozásnak. Ezek közül most csak a nagyobb, átfogó építőköveket vesszük szemügyre, kiemelten a kitüntetett szerepű iskolai tehetséggondozást: -a tehetség azonosítása, felismerése, -a programok célkitűzései, -szervezeti formák, -gazdagítás, dúsítás, -tantestületi munkamegosztás, speciális funkciók, -együttműködés a családdal A tehetség azonosítása, felismerése A tehetségfejlesztő programok célkitűzéseia tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése,a (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.),megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal , fejlesztő szakemberekkel és a társakkal),szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. A tehetségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli szervezeti formái: tanórai differenciálás különféle formái (kiscsoport, nívócsoport, egyénre szabott munka stb.), fakultáció, speciális osztály, délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképzőkör stb.), hétvégi programok, nyári kurzusok, mentor-program.tanórai differenciálás különféle formái (kiscsoport, nívócsoport, egyénre szabott munka stb.),fakultáció,speciális osztály,délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképzőkör stb.),hétvégi programok,nyári kurzusok,mentor-program.

3. Tehetséggondozás magyar tudósai, szakemberei

3.1. Dr. Ranschburg Jenő:1935-2011, Budapest Pszichológus, gyermekpszichológus A pszichológiai tanulmányok kandidátusa. Díjak: Prima Primissa, Hazám és Ifjúsági díj. Gyerekkorában és felnőttként is írt verseket Rengeteg könyve jelent meg gyerekeknek és szülőknek. Gepárd kölyök hasonlat.

3.2. Dr.Czeizel Endre: Budapesten született 1935. április 3. - án 2015. augusztus 10. - én hunyt el Ismeretes mint orvos-genetikus A Semmelweis Egyetemen tanult Czeizel a magzatok megmentője, a veleszületett rendellenességek nyilvántartásának és a tudatos gyermekvállalásnak az úttörő hirdetője.

3.3. Gyarmathy Éva:Született Budapesten 1958 október 28. Pszichológusként kezdte pályafutását magyarországi Diszlexia Központ megalapítója 1985-ben szerzett pszichológus végzettséget. 1991-ben lélektani szakpszichológus (diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ) 2007-ben klinikai szakpszichológusi (diplomát kapott a Pécsi Egyetemen.)

3.3.1. Renzulli elv.:Tehetség kibontakozásának alapfeltételei : iskola, társak, család. Család értéket ad, tanár kapukat nyit , a társak a katalizátorok.  környezet és a belső összjátéka bontakozik ki.  Ennek hiánya szokott lenne az olyan gyerekek körében , akik hátrányos helyzetű családokból jöttek. Kitartás hiány, akarat , motiváció hiány.  kudarcok

3.4. Harsányi István:1908-2002 között élt. A 20. századi magyar tehetséggondozás kiemelkedő művelője, tudós,publicista és tanár. Megélte a rendszerváltást, valamint a reményt, hogy eszméje a magyar tehetségvédelem az elkövetkező évtizedekben megvalósulhat. A Sárospataki Népfőiskolai Mozgalom és a Tehetségkutatás egyik kezdeményezője, szervezője. Könyvei → „pedagógia és pszichológia harmonikus találkozása” Írásai rendkívül sokrétűek voltak. Az utca helyesírása és az iskola A fegyelem vonzó értékei; A hazugság mint nevelési probléma A tehetségvédelem…..

3.5. Dr. Balogh László:1994. július 15 -én született Debrecenben. Általános és középiskolai tanulmányait a szülővárosában Debrecenben fejezte be és továbbá a Fazekas Mihály Gimnáziumban tett érettségit. Tanulmányait 1962-ben a Debreceni Tudományegyetemen folytatta magyar - pedagógia szak irányában. Tanulmányait jeles diplomával fejezte be.

3.6. L.Ritók Nóra:Az Igazgyöngy Alapítvány igazgatója. 1999 óta működik a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyikében, Berettyóújfalu környékén. Egyik feladatuk a tehetséggondozás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, roma gyerekre. Ezt egy alapfokú művészeti iskola fenntartásával végzik

4. Hazai tehetséggondozás története

4.1. Platon a tehetségesek külön képzésének fontosságát hangsúlyozza. Akkor látja biztosítva képességeik megfelelő fejlesztését, ha speciális képzést kapnak.

4.2. Az intellektuális képességet egy misztikus erőnek tulajdonították, ezáltal hangsúlyozva annak nem mindenkit érintő voltát.

4.3. Az adottságaink az élet minden területén megmutatják lehetőségeinket.

4.4. Több olyan elképzeléssel találkozhatunk, melyben az elkülönítéssel próbálták megoldani a kiváló képességű gyermek nevelését. Ennek meg volt az eredménye. Pl: Kínában a császári iskolák, Egyház.

4.5. 996-ban pannonhalmán, bencés szerzetesek szegény származású gyermekeket neveltek papnak, katonának, tanítónak.

4.6. A protestáns egyházi iskolák kiemelkedő szerepet töltöttek be a jó képességű gyermekek, fiatalok oktatásában, támogatásában.

4.7. Bethlen János, Apáczai Csere János is vállalkoztak tehetséges gyerekek fejlesztésére.

4.8. Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály híres költőinknek mentoraik voltak.

4.9. A debreceni Református Kollégium kiváló diákjai és tanárai bizonyították, hogy a magyarországi tehetséggondozásnak jelentőségteljes eredményei voltak és vannak.

4.10. XIX. századi jelentős oktatási programok. Középfokú képzésekben jelentkeztek.• A középiskolák fontos mérföldkövei voltak a tehetségek kiválasztásának és támogatásának.

4.11. Klebelsberg Kunó különös gondot fordított a felsőoktatás és tudománypolitika korszerű értelmezésére. --> szegényeket is fejlesszék, ne csak a gazdagok mehessenek egyetemre. Létrehozta a Collegium Hungaricumokat, ahol a tehetséges magyar diákok, kutatók tanulhattak.

4.12. A második világháborúig igen fontos lépeseket tettek, a kiváló képességűek foglalkoztatására. Viszont utána Magyarország oktatáspolitikáját erősen irányította a pártállam, ahol a tehetségek megtalálása kevésbé volt fontos, inkább a hátrányos helyzetűek felkarolására igyekeztek.

4.13. Harsányi István, sárospataki tehetségvédő, egész életútját a tehetséges fiataloknak szentelte.

5. Tehetségtípusok

5.1. Verbális / nyelvi intelligencia: ki ebben erős, az gondolatait világosan, érthetően fejezi ki, leírásai, elemzései találóak, vitái tartalmasak, izgalmasak.

5.1.1. Marilyn Monroe: Los Angeles, 1926. június 1. – Los Angeles, 1962. augusztus 5.) amerikai színész, fotómodell, énekesnő. Az 1950-es évek egyik legismertebb szexszimbóluma volt, aki „buta szőke” filmszerepeivel szerzett hírnevet. Színésznőként körülbelül egy évtizedig volt aktív, ezalatt filmjeiből kétszázmillió dolláros bevétel folyt be. Marilyn Monroe a mai napig a popkultúra egyik legismertebb, ikonikus egyénisége.

5.2. Logikai / matematikai intelligencia:Kiválóan átlát bonyolult összefüggéseket és összetett rendszereket. Kedveli a logikai feladványokat és a fejtörőket, legyen az sudoku, keresztrejtvény vagy Rubik-kocka. Szívesen foglalkozik bármilyen típusú probléma megoldásával.

5.2.1. Polgár Judit:Budapest, 1976.júl.23 Legnagyobb női sakkozó Nemzetközi mester Nyolcszoros sakkolimpikon 12 éves korától sakkozott(2014-ben visszavonult) Legmagasabb pontszáma: 2735 pont(2005.júl) 2015-2016 a férfi válogatott csapatkapitánya 2030-ig egyenjogúság programjának arca. Több díjat is kapott. 2012-ben indította útjára alapítványát.(a Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért) Cél: egy egyedülálló, komplex módszerrel segítse a gyerekek képességfejlődését a közoktatásban Bekerült a hivatalos Nemzeti Alaptantervbe 2013-tól önálló tantárgyként választható alsó tagozatban Könyveket dolgozott ki

5.3. Vizuális / térbeli intelligencia:Ő az, aki elsősorban képekben gondolkodik. Emlékszik évtizedekkel korábbi dolgokra: lakások berendezési tárgyaira, régi városképekre, és még arra is, a családi összejöveteleken ki milyen ruhát viselt. Jól tájékozódik, elég egyetlen alkalommal valahol látogatást tennie, hogy bevésődjön emlékezetébe az útvonal

5.3.1. Pablo Picasso: Apja akadémikus festő, de mivel művészetéből nem tudta családját eltartani, rajztanárként dolgozott. Pablo légzés nélkül született, holtnak hitték, s csak nagybátyja szivarfüstjére adott életjelet. A bal agyféltekéje nagyon rosszul működött a súlyos oxigénhiány miatt, ezért a jobb oldali, a kreatív művészi érzék irányítója akadálytalanul fejlődhetett. Az alapvető írás-olvasás-számolási készségeket csak tízéves korában, magántanító vizuális módszerével sikerült elsajátítania. A betűrendet sohasem volt képes megtanulni. Kreatív vénája révén felnőttként mégis irodalmi műveket és szellemes mondásokat alkotott. A gyermek Picasso gyorsan elsajátította azt, ami az akadémiai stílusból megtanulható volt. Apját annyira elbűvölte fia tehetsége, hogy kilencéves korában átnyújtotta neki palettáját és ecseteit. A fiatal Picasso a barcelonai Akadémián tanult, majd a madridi San Fernando Királyi Akadémián töltött csaknem egy évet.

5.4. Zenei / ritmus intelligencia:Sok esetben ún. "abszolút hallásról" beszélünk: nemcsak a hangok relatív magasságát ismeri fel, hanem önmagában is ki tud énekelni bizonyos hangokat. Dallamokat első hallásra megjegyez és hibátlanul visszaad. Kiváló a ritmusérzéke,

5.4.1. Máté Péter: Született:1947. február 4.Budapesten Elhunyt.1984. szeptember 9. (37 évesen)Budapest hatéves korától magánúton, 14 éves korától zeneiskolákban tanult. 1965 megalapította első kísérőzenekarát a Máté együttest, amely később Főnix együttes néven működött tovább. Máté Péter nevét a hatvanas évek második felében ismerhette meg az egész ország. 1972-ben a Hull az elsárgult levél című dala igazi sláger lett. Kb. 150 népszerű dal szerzője, előadója Az adott dalok a mai napig sem veszítettek népszerűségükből

5.4.2. Pál Dénes:Miskolc,1991.márc.19 -Magyar énekes,előadó - 2012.-es The voice- Mo. hangja -2014 Sztárban sztár győzetese -Műfaj: pop,rock -Hangszer: vokál,ének -Hang: bariton -Mai napig szerepel tehetségkutatókban, de már ő segíti az ujjonnan jött tehetségeket. (Ez a folyamat még nem ért véget mert még nem mutatta meg tehetségének minden oldalát)

5.4.3. Wolfgang Amadeus Mozart:Osztrák bécsi klasszikus zeneszerző, zongorista, karnagy és zenepedagógus. Zenei tehetsége korán megmutatkozott, első zeneműveit hatévesen improvizálta. Édesapja, Leopold Mozart pedig, aki a salzburgi érseki udvar muzsikusa volt, lejegyezte őket és mindent megtett annak érdekében, hogy fia minél alaposabb zenei képzésben részesüljön. Amint nyilvánvaló lett számára Wolfgang rendkívüli tehetsége, úgy érezte, hogy kötelessége azt megmutatni az embereknek. Ennek érdekében hosszú koncertkörutakat szervezett gyermekei számára, amelyek során a csodagyerekek a korabeli Európa szinte valamennyi jelentős zenei és uralkodói központjába eljutottak. A fiatal Mozartnak így lehetősége nyílt megismernie a korabeli Itália, Párizs, London, Bécs zenei világát. Tizenegy évesen már egész estét betöltő vígoperát komponált, tizennégy évesen pedig megírta első opera seriáját.

5.5. Testi / mozgáskoordinációs intelligencia:Jellemző rá a harmonikus mozgás a tánc illetve a sport terén. Szereti a tárgyakat megfogni, megérinteni, így szerezve róluk mélyebb benyomást. Kiváló a kézügyessége, könnyen épít dolgokat.

5.6. Intraperszonális (magunkra vonatkozó) intelligencia:Ismeri erősségeit, és tudja, hol vannak a gyenge pontjai. Felismeri és kézben tartja érzelmeit. Nincsenek szélsőséges hangulatingadozásai. Jól kezeli a stresszt és gyorsan feldolgozza a kudarcokat. Sokat gondolkodik a világ és a dolgok értelmén

5.7. Interperszonális (emberi kapcsolatokra vonatkozó) intelligencia: Magas empátiás képesség jellemzi, gyorsan felismeri és beazonosítja mások érzelmeit. Emiatt nagyon jól tud másokkal együttműködni. Könnyen motivál és hatékonyan vezet másokat. Átlát olyan összetett emberi kapcsolatrendszereket

6. Tehetséggondozási konferenciák

6.1. A Magyar Tehetséggondozó Társaság nagyon sok konferenciát tart az ország minden pontján.

6.2. Kisvárda, 2016. szeptember Nyíregyháza 2016. április Győr, 2015. szeptember Nyíregyháza, 2015. április Debrecen, 2014. szeptember Tiszavasvári 2014. március Pécs, 2013. szeptember Sárospatak 2012. szeptember